Vad händer efter övervakningen?

Efter ett kontrollbesök skickar NTM-centralen övervakningsresultatet eller kontrollrapporten till din gård. Inspektionsrapporten innefattar övervakningsresultatet och ytterligare uppgifter samt djurspecifika uppgifter. När alla uppgifter har lagrats i datasystemet visas även åkerövervakningens resultat i Vipu-tjänsten. De här videorna visar var du hittar övervakningsuppgifterna.

Youtube-videor:

Du kan anteckna dina åsikter om kontrollbesöket i den inspektionsberättelse som du fått och returnera den till den NTM-central eller det regionförvaltningsverk som har utfört kontrollbesöket. Dina anteckningar kan vara användbara senare om du ansöker om ändring av stödbeslutet genom en begäran om omprövning.

Information om det slutliga resultatet av övervakningen får du i samband med stödbeslutet.

Rätt att söka ändring

Vid behov kan du begära omprövning av stödbeslutet hos den NTM-central som utfört övervakningen. Anvisningar för begäran om omprövning finns som bilaga till stödbeslutet.

Dessutom kan du ännu söka ändring i beslutet om begäran om omprövning genom att anföra besvär hos Tavastehus förvaltningsdomstol.

 

Sidan har senast uppdaterats 20.5.2024