Vad händer efter övervakningen?

Efter ett kontrollbesök skickar NTM-centralen övervakningsresultatet eller kontrollrapporten till din gård. Inspektionsrapporten innefattar övervakningsresultatet och ytterligare uppgifter samt djurspecifika uppgifter. När alla uppgifter har lagrats i datasystemet visas även åkerövervakningens resultat i Vipu-tjänsten. De här videorna visar var du hittar övervakningsuppgifterna.

Youtube-videor:

Du kan anteckna dina åsikter om kontrollbesöket i den inspektionsberättelse som du fått och returnera den till den NTM-central eller det regionförvaltningsverk som har utfört kontrollbesöket. Dina anteckningar kan vara användbara senare om du ansöker om ändring av stödbeslutet genom en begäran om omprövning.

Information om det slutliga resultatet av övervakningen får du i samband med stödbeslutet.

Rätt att söka ändring

Du kan vid behov söka om ändring av stödbeslutet hos den NTM-central som har utfört övervakningen. En anvisning om hur rättelseyrkandet ska framställas finns i bilagan till stödbeslutet.

Dessutom kan du söka om ändring av ett beslut som fattats på basis av ett rättelseyrkande genom besvär till Tavastehus förvaltningsdomstol.

Sidan har senast uppdaterats 12.5.2023