Avtal om uppfödning av lantraser

Avtalen om uppfödning av lantraser främjar och bevarar lantrasernas genetiska mångfald.
Du kan ingå avtal om uppfödning av sådana renrasiga djur av ursprungliga finska djurarter som har producerat renrasig avkomma. Följande är lantraser:

  • öst-, väst- och nordfinsk boskap
  • finska lantrasgetter
  • får av finsk lantras, ålandsfår och kajanalandsfår
  • finska hästar
  • lantrashönor och lantrastuppar.

Avtalet om uppfödning av lantraser är ett ettårigt miljöavtal.

Vem kan få stöd?

Du kan få stöd för uppfödning av lantraser, om du är jordbrukare och har det minimiantal djur av lantras som krävs för att ingå avtal.

Stödbelopp

Livsmedelsverket betalar ut ersättningen för avtalet om uppfödning av lantraser i en enda post våren efter ansökningsåret.

Ersättningen betalas på basis av antalet djurenheter. Djurenheterna beräknas utifrån antalet djur som avtalet omfattar.

Stödbeloppen framgår av avtalsvillkoren i kapitel 4. Ersättningsbelopp och utbetalning av ersättning enligt avtal.

Den preliminära utbetalningstidtabellen för alla stöd.

Stödvillkor

Så här ansöker du om stöd

Du kan ingå avtal om uppfödning av lantraser för ett år i sänder i Viputjänsten. Ansökningstiden är på våren.

Logga in till Viputjänsten

Stödövervakning

Stödförvaltningen kontrollerar utgående från de uppgifter som du har gett i stödansökan och uppgifterna i djurregistret att villkoren följs.

Dessutom görs ett övervakningsbesök på en del av de gårdar som har ansökt om stöd. Vid övervakningsbesöket konstaterar NTM-centralens inspektör antalet djur och jämför det med uppgifterna som du har anmält till djurregistret samt kontrollerar att djuren har öronmärken. Under övervakningsbesöket granskas också dokument.

Läs mer om övervakningen av djurstöd

Behöver du hjälp?

Kontakta NTM-centralen i ditt eget område för att få ytterligare information om avtalet och om ansökan om ersättning. Kontakta kommunen för att få hjälp med att ansöka om stöd. Leta fram kontaktuppgifter

Författningar och rättsakter

Författningar och rättsakter om djurstöd

Läs mer

Lantraser
Lantraser
Bevara lantraserna! Börja föda upp östfinsk boskap (kyyttö), västfinsk boskap, lappkor, kajanalandsfår eller till exempel finska lantrashöns! Många av raserna har för tillfället bara ett fåtal…
Mer
Sidan har senast uppdaterats 22.3.2024