Lagringsstöd för trädgårdsprodukter

Ansökningstid för stöd 2014–22 har gått ut. Ansökningar kan ännu inte göras för finansieringsperioden 2023–27. 

Vi meddelar separat när ansökningarna öppnas.

Stöden förnyas 2023

Information om förändringar av jordbruksstöden

Lagringsstödet för trädgårdsprodukter kompenserar kostnader till följd av produktlagringen. Stödet betalas i hela landet.

Syftet med lagringsstödet för trädgårdsprodukter är att stödja den inhemska produktionen och garantera att de livsmedel som produceras är av hög kvalitet och tillräckliga.

Vem kan få stöd?

Du kan få stöd, om du är över 18 år och lagrar grönsaker och äpplen som du har odlat. Du kan ansöka om stöd för följande trädgårdsprodukter som du producerar och lagrar:

 • kinakål
 • kålrabbi
 • kålrot
 • rotselleri
 • rova
 • äpple
 • palsternacka
 • morot
 • rödbeta
 • rödkål
 • purjolök
 • brysselkål
 • savojkål
 • lök (också vitlök)
 • vitkål.

Stödbelopp

Det stödbelopp som du får påverkas av genomsnittet av den lagervolym som upptas av trädgårdsprodukter i november och december samt av lagrets tekniska nivå. Stödbeloppet beräknas per kubikmeter av produkterna.

Stöd kan du få högst som följer:

Lagertyp Stödområde AB, euro/m3 Stödområde C, euro/m3
Maskinellt kylda lager 10,0 14,2
Övriga lager 6,20 8,8

Livsmedelsverket betalar ut stödet på våren efter ansökningsåret.

Du ser den preliminära utbetalningstidtabellen för alla stöd på adressen.

Stödvillkor

Så här ansöker du om stöd

Du kan ansöka om stöd i Viputjänsten, där du också gör anmälan om lagerkvantiteterna i november.

Ansökningstiden är i november.

Anmäl vid behov dessutom i slutet av januari vilka lagerkvantiteterna varit i december.

Logga in till Viputjänsten

När du har lämnat in ansökan

Anmäl produktöverföringar från en lagertyp till en annan under lagringssäsongen, om inte överföringen framgår av anmälan om lagerkvantiteter.

Stödövervakning

Stödförvaltningen kontrollerar utgående från de uppgifter som du har gett i stödansökan att villkoren följs. Produktmängderna kontrolleras med hjälp av din lagerbokföring.

Behöver du hjälp?

Kontakta NTM-centralen i Österbotten eller Egentliga Finland eller Statens ämbetsverk på Åland för att få hjälp med att ansöka om stöd. Leta fram kontaktuppgifter

Sidan har senast uppdaterats 22.2.2023