Eftersträvad utbetalningstidtabell

De eftersträvade tidpunkterna för utbetalning av jordbrukarstöd anges på månadsnivå i utbetalningstidtabellen. Vi lägger till startdatumen för utbetalningarna i utbetalningstidtabellen när de har säkerställts. Vi vet inte de exakta datumen så väldigt länge i förväg, eftersom till exempel framskridandet av övervakningarna inverkar på när vi kan börja betala ut stöden.

Vi betalar ut stöden från och med den första utbetalningsdagen efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen. I Viputjänsten ser du information om de stöd som betalats till din gård.

Hösten 2020

Senast uppdaterad 24.11.2020

​Månad

​Stödtyp (Ansökningsår) ​Mer information
​September ​Transportstöd för sockerbeta (2019) ​- utbetalningsprocent cirka 100 %
- första utbetalningsdag 10.9.2020
​Oktober ​Kompensationsersättning (2020)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2021
​- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 1.10.2020
​Oktober

Ekologisk produktion (2020)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2021

- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 8.10.2020
​Oktober ​Stöd per djur för renskötselåret  ​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 8.10.2020
Oktober ​Nationellt stöd för biodling - utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 8.10.2020
Oktober ​Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp - utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 9.10.2020

​November ​Miljöersättning: miljöförbindelsen (2020) ​- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 19.11.2020
​November Miljöavtal (2014–2020) (Ansökan om utbetalning år 2020)
- skötsel av våtmarker
- skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet (vårdbiotoper, naturbeten)
- åkrar för tranor, gäss och svanar
- uppfödning av lantraser
​- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 12.11.2020
​November ​Ersättning för djurens välbefinnande (2020)

​- utbetalningsprocent cirka 50 %
- första utbetalningsdag 26.11.2020

November ​Nationella arealstöd (2020)
- allmänt hektarstöd
- nordligt hektarstöd
- stöd till unga jordbrukare
-nationellt stöd för sockerbeta
​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 26.11.2020
December Miljöspecialstöd (1995–1999 och 2007–2013) (Ansökan om utbetalning år 2020) ​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 3.12.2020
December ​Avtal om upp­rätt­hål­lan­de av ursprungssorter (2020) ​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 3.12.2020
​​December ​Kompensationsersättning (2020)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2021
​- restbelopp, utbetalningsprocent cirka 15 %
- första utbetalningsdag 10.12.2020
​December ​Grundstöd (2020) - utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 10.12.2020
​​December ​Förgröningsstöd (2020) - utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 10.12.2020
​December ​Stöd till unga jordbrukare (EU) (2020)

- utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 10.12.2020

​December Bidrag för jordbruksgrödor (2020)

- utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 10.12.2020

​December EU:s bidrag för mjölkkor (2020) - perioden 1.1.–15.9.
- utbetalningsprocent cirka 70 %
- första utbetalningsdag 17.12.2020
December EU:s bidrag för nötkreatur (2020) - perioden 1.1.–15.9.
- utbetalningsprocent cirka 70 %
- första utbetalningsdag 17.12.2020
Produktionsstöd för mjölk (område C) betalas ut månatligen.
 
Våren 2021

Senast uppdaterad 14.10.2020

Månad

Stödtyp (Ansökningsår) ​Mer information
​Mars

​Uppfödning av lantraser (2020)

- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %

​Mars–april

​Lagringsstöd för trädgårdsprodukter (2020)

- utbetalningsprocent 100 %

April ​Stöd för växthusproduktion (2021) - förskott, utbetalningsprocent 60 %
April
Nationella husdjursstöd (2020 och 2021)
- nordligt stöd för nötkreatur
- stöd för hongetter och tackor
- från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning
- Restbelopp av stöd som sökts år 2020, utbetalningsprocent 25 %
- Förskott på stöd som sökts år 2021, utbetalningsprocent 75 %
April
Miljöavtal (2014–2020)
- skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet (Ansökan om utbetalning år 2020)
- skötsel av våtmarker (Ansökan om utbetalning år 2020)
- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
April

​Ersättningar för viltskador* (2020)
- rovdjursskador på ren och odling
- hjortdjursskador på odling och husdjur

​- utbetalningsprocent av skador på ren fastställs på våren 2021
- utbetalningsprocent av andra skador 100 %

Maj ​Kompensationsersättningens husdjursförhöjning (2020)

- utbetalningsprocent 100 %

Maj ​Ersättning för ekologisk produktion (2020) - restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- husdjursförhöjningens utbetalningsprocent 100 %
​Juni ​Miljöersättning (2020) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
Juni Ersättning för djurens välbefinnande (2020)

- restbelopp svin- och fjäderfägårdarna: cirka 50 %
- nöt-, får- och getgårdarna: 1.7–31.12.2020

​Juni ​Miljöavtal (2014–2020):
- tran-, gås- och svanåkrar (Ansökan om utbetalning år 2020)
​- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
Juni ​Grundstöd och förgröningsstöd (2020) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
​Juni ​Bidrag för jordbruksgrödor (2020) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
Juni

EU:s nötdjursbidrag (2020):
- bidrag för mjölkkor
- bidrag för nötkreatur

​- restbelopp
- perioden 16.9–31.12.2020

Juni ​EU:s får- och getbidrag (2020):
- bidrag för tackor
- bidrag för hongetter
- bidrag för slaktlamm och slaktkillingar
- utbetalningsprocent 100 %
​Juni ​Stöd till unga jordbrukare (EU) (2020) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
Juli Återbetalning av finansiell disciplin (2020)  

* Ersättning för rovdjursskador på djur och lösöre betalas genast efter kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har behandlat ersättningsansökan.

Produktionsstöd för mjölk (område C) betalas ut månatligen.

Utbetalningarnas begynnelsedatum läggs till i utbetalningstidtabellen vartefter som datumen bekräftas. Jordbrukarna får betalningarna på sina konton från och med den första utbetalningsdagen, efter hand som kommunerna godkänner betalningsmaterialen. I Viputjänsten kan jordbrukarna kontrollera stöden som betalats till den egna gården.

Sidan har senast uppdaterats 24.11.2020