Eftersträvad utbetalningstidtabell

Hösten 2019

Senast uppdaterad 15.8.2019

​Månad

​Stödtyp (Ansökningsår) ​Mer information
​September ​Transportstöd för sockerbeta (2018) ​- utbetalningsprocent cirka 100 %
​Oktober ​Kompensationsersättning (2019)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2020
​- utbetalningsprocent cirka 75 %
​Oktober

Ekologisk produktion (2019)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2020

- utbetalningsprocent cirka 75 %
Oktober
Stöd för växthusproduktion (2019)
​- restbelopp, utbetalningsprocent cirka 40%
​Oktober ​Stöd per djur för renskötselåret  ​- utbetalningsprocent 100 %
Oktober ​Nationellt stöd för biodling - utbetalningsprocent 100 %
​November ​Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp - utbetalningsprocent 100 %
​November ​Miljöersättning: miljöförbindelsen (2019) ​- utbetalningsprocent cirka 75 %
​November Miljöavtal (2014–2020) (Ansökan om utbetalning år 2019)
- skötsel av våtmarker
- skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet (vårdbiotoper, naturbeten)
- åkrar för tranor, gäss och svanar
- uppfödning av lantraser
​- utbetalningsprocent cirka 75 %
​November Miljöspecialstöd (1995–1999 och 2007–2013) (Ansökan om utbetalning år 2019) ​- utbetalningsprocent 100 %
​​November ​Avtal om upp­rätt­hål­lan­de av ursprungssorter (2019) ​- utbetalningsprocent 100 %
​December ​Ersättning för djurens välbefinnande (2019)

​- svin- och fjäderfägårdarna: utbetalningsprocent cirka 50 %
- nöt-, får- och getgårdarna: perioden 1.1.–30.6.

​​December ​Nationella arealstöd (2019)
- allmänt hektarstöd
- nordligt hektarstöd
- stöd till unga jordbrukare
-nationellt stöd för sockerbeta
​- utbetalningsprocent 100 %
​​December ​Kompensationsersättning (2019)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2020
​- restbelopp, utbetalningsprocent cirka 25 %
​December ​Grundstöd (2019) - utbetalningsprocent cirka 95 %
​​December ​Förgröningsstöd (2019) - utbetalningsprocent cirka 95 %
​December ​Stöd till unga jordbrukare (EU) (2019) - utbetalningsprocent cirka 95 %
​December Bidrag för jordbruksgrödor (2019) - utbetalningsprocent cirka 95 %
​December EU:s bidrag för mjölkkor (2019) - perioden 1.1.–15.9.
- utbetalningsprocent cirka 70 %
December EU:s bidrag för nötkreatur (2019) - perioden 1.1.–15.9.
- utbetalningsprocent cirka 70 %
Produktionsstöd för mjölk (område C) betalas ut månatligen.
 

Våren 2019

Senast uppdaterad 7.6.2019

Månad

Stödtyp (Ansökningsår) ​Mer information
​Mars

​Uppfödning av lantraser (2018)

- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 4.3.2019

​Mars–april

​Lagringsstöd för trädgårdsprodukter (2018)

- utbetalningsprocent 100 %

- första utbetalningsdag 21.3.2019

​April ​Tilläggsbetalning till nordligt hektarstöd för vårvete (2019) - utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 11.4.2019
April Tillfälligt särskilt nationellt stöd (2019) - utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 11.4.2019
April ​Stöd för växthusproduktion (2019) - förskott, utbetalningsprocent 60 %
- första utbetalningsdag 26.4.2019
April
Nationella husdjursstöd (2018 och 2019)
- nordligt stöd för nötkreatur
- stöd för hongetter och tackor
- från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning
- Restbelopp av stöd som sökts år 2018, utbetalningsprocent 25 %
- Förskott på stöd som sökts år 2019, utbetalningsprocent 75 %
- första utbetalningsdag 26.4.2019
April
Miljöavtal (2014–2020)
- skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet (Ansökan om utbetalning år 2018)
- skötsel av våtmarker (Ansökan om utbetalning år 2018)
- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 26.4.2019
Maj ​Kompensationsersättningens husdjursförhöjning (2018)

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 23.5.2019

Maj ​Ersättning för ekologisk produktion (2018) - restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- husdjursförhöjningens utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 23.5.2019
​Juni ​Miljöersättning (2018) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 13.6.2019
Juni Ersättning för djurens välbefinnande (2018)

- restbelopp svin- och fjäderfägårdarna: cirka 50 %
- nöt-, får- och getgårdarna: 1.7–31.12.2018
- första utbetalningsdag 13.6.2019

​Juni ​Miljöavtal (2014–2020):
- tran-, gås- och svanåkrar (Ansökan om utbetalning år 2018)
​- restbelopp, utbetalningsprocent 15 % 
- första utbetalningsdag 13.6.2019
Juni

EU:s nötdjursbidrag (2018):
- bidrag för mjölkkor
- bidrag för nötkreatur

​- restbelopp
- perioden 16.9–31.12.2018
- första utbetalningsdag 18.6.2019

Juni ​EU:s får- och getbidrag (2018):
- bidrag för tackor
- bidrag för hongetter
- bidrag för slaktlamm och slaktkillingar
- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 18.6.2019
​Juni ​Stöd till unga jordbrukare (EU) (2018) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 18.6.2019
Juni ​Grundstöd och förgröningsstöd (2018) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 18.6.2019
​Juni ​Bidrag för jordbruksgrödor (2018) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 18.6.2019

Produktionsstöd för mjölk (område C) betalas ut månatligen.