Eftersträvad utbetalningstidtabell

Våren 2020

Senast uppdaterad 9.6.2020

Månad

Stödtyp (Ansökningsår) ​Mer information
​Mars

​Uppfödning av lantraser (2019)

- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 27.2.2020

​Mars–april

​Lagringsstöd för trädgårdsprodukter (2019)

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 19.3.2020

April ​Stöd för växthusproduktion (2020) - förskott, utbetalningsprocent 60 %
- första utbetalningsdag 17.4.2020
April
Nationella husdjursstöd (2019 och 2020)
- nordligt stöd för nötkreatur
- stöd för hongetter och tackor
- från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning
- Restbelopp av stöd som sökts år 2019, utbetalningsprocent 25 %
- Förskott på stöd som sökts år 2020, utbetalningsprocent 75 %
- första utbetalningsdag 23.4.2020
April
Miljöavtal (2014–2020)
- skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet (Ansökan om utbetalning år 2019)
- skötsel av våtmarker (Ansökan om utbetalning år 2019)
- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 30.4.2020
Maj ​Kompensationsersättningens husdjursförhöjning (2019)

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 14.5.2020

Maj ​Ersättning för ekologisk produktion (2019) - restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- husdjursförhöjningens utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 14.5.2020
​Juni ​Miljöersättning (2019) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 18.6.2020
Juni Ersättning för djurens välbefinnande (2019)

- restbelopp svin- och fjäderfägårdarna: cirka 50 %
- nöt-, får- och getgårdarna: 1.7–31.12.2019
- första utbetalningsdag 11.6.2020

Juni
Stöd för växthusproduktion (2020)
​- restbelopp, utbetalningsprocent cirka 40%
- första utbetalningsdag 4.6.2020
​Juni ​Miljöavtal (2014–2020):
- tran-, gås- och svanåkrar (Ansökan om utbetalning år 2019)
​- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 18.6.2020
Juni ​Grundstöd och förgröningsstöd (2019) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 11.6.2020
​Juni ​Bidrag för jordbruksgrödor (2019) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 11.6.2020
Juni

EU:s nötdjursbidrag (2019):
- bidrag för mjölkkor
- bidrag för nötkreatur

​- restbelopp
- perioden 16.9–31.12.2019
- första utbetalningsdag 11.6.2020

Juni ​EU:s får- och getbidrag (2019):
- bidrag för tackor
- bidrag för hongetter
- bidrag för slaktlamm och slaktkillingar
- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 11.6.2020
​Juni ​Stöd till unga jordbrukare (EU) (2019) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 11.6.2020
Juli Återbetalning av finansiell disciplin (2019) - första utbetalningsdag 2.7.2020

Produktionsstöd för mjölk (område C) betalas ut månatligen.

Hösten 2020

Senast uppdaterad 19.5.2020

​Månad

​Stödtyp (Ansökningsår) ​Mer information
​September ​Transportstöd för sockerbeta (2019) ​- utbetalningsprocent cirka 100 %
​Oktober ​Kompensationsersättning (2020)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2021
​- utbetalningsprocent cirka 85 %
​Oktober

Ekologisk produktion (2020)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2021

- utbetalningsprocent cirka 85 %
​Oktober ​Stöd per djur för renskötselåret  ​- utbetalningsprocent 100 %
Oktober ​Nationellt stöd för biodling - utbetalningsprocent 100 %
​November ​Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp - utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 15.11.2019
​November ​Miljöersättning: miljöförbindelsen (2020) ​- utbetalningsprocent cirka 85 %
​November Miljöavtal (2014–2020) (Ansökan om utbetalning år 2020)
- skötsel av våtmarker
- skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet (vårdbiotoper, naturbeten)
- åkrar för tranor, gäss och svanar
- uppfödning av lantraser
​- utbetalningsprocent cirka 85 %
​November ​Ersättning för djurens välbefinnande (2020)

​- utbetalningsprocent cirka 50 %

December Miljöspecialstöd (1995–1999 och 2007–2013) (Ansökan om utbetalning år 2020) ​- utbetalningsprocent 100 %
December ​Avtal om upp­rätt­hål­lan­de av ursprungssorter (2020) ​- utbetalningsprocent 100 %
​​December ​Nationella arealstöd (2020)
- allmänt hektarstöd
- nordligt hektarstöd
- stöd till unga jordbrukare
-nationellt stöd för sockerbeta
​- utbetalningsprocent 100 %
​​December ​Kompensationsersättning (2020)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2021
​- restbelopp, utbetalningsprocent cirka 25 %
​December ​Grundstöd (2020) - utbetalningsprocent cirka 95 %
​​December ​Förgröningsstöd (2020) - utbetalningsprocent cirka 95 %
​December ​Stöd till unga jordbrukare (EU) (2020)

- utbetalningsprocent cirka 95 %

​December Bidrag för jordbruksgrödor (2020)

- utbetalningsprocent cirka 95 %

​December EU:s bidrag för mjölkkor (2020) - perioden 1.1.–15.9.
- utbetalningsprocent cirka 70 %
December EU:s bidrag för nötkreatur (2020) - perioden 1.1.–15.9.
- utbetalningsprocent cirka 70 %
Produktionsstöd för mjölk (område C) betalas ut månatligen.

Utbetalningarnas begynnelsedatum läggs till i utbetalningstidtabellen vartefter som datumen bekräftas. Jordbrukarna får betalningarna på sina konton från och med den första utbetalningsdagen, efter hand som kommunerna godkänner betalningsmaterialen. I Viputjänsten kan jordbrukarna kontrollera stöden som betalats till den egna gården.

Sidan har senast uppdaterats 9.6.2020