Eftersträvad utbetalningstidtabell

StödbeslutStödsammandragTidigare utbeltalningstidtabeller

De eftersträvade tidpunkterna för utbetalning av jordbrukarstöd anges på månadsnivå i utbetalningstidtabellen. Vi lägger till startdatumen för utbetalningarna i utbetalningstidtabellen när de har säkerställts. Vi vet inte de exakta datumen så väldigt länge i förväg, eftersom till exempel framskridandet av övervakningarna inverkar på när vi kan börja betala ut stöden.

Vi betalar ut stöden från och med den första utbetalningsdagen efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen. I Viputjänsten ser du information om de stöd som betalats till din gård.

Våren 2021

Senast uppdaterad 1.6.2021

Månad

Stödtyp (Ansökningsår) ​Mer information
​Mars

​Uppfödning av lantraser (2020)

- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 4.3.2021

​Mars–april

​Lagringsstöd för trädgårdsprodukter (2020)

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 22.4.2021

April ​Stöd för växthusproduktion (2021) - förskott, utbetalningsprocent 60 %
- första utbetalningsdag 22.4.2021
April
Nationella husdjursstöd (2020 och 2021)
- nordligt stöd för nötkreatur
- stöd för hongetter och tackor
- från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning
- Restbelopp av stöd som sökts år 2020, utbetalningsprocent 25 %
- Förskott på stöd som sökts år 2021, utbetalningsprocent 75 %
- första utbetalningsdag 22.4.2021
April
Miljöavtal (2014–2020)
- skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet (Ansökan om utbetalning år 2020)
- skötsel av våtmarker (Ansökan om utbetalning år 2020)
- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 29.4.2021
Maj

​Ersättningar för rovdjursskador på odling (2020)*

Ersättningar för hjortdjursskador på odling och husdjur (2020)

​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag av rovdjurskador 6.5.2021
- första utbetalningsdag av hjortdjursskador 30.4.2021

Maj ​Kompensationsersättningens husdjursförhöjning (2020)

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 20.5.2021

Maj ​Ersättning för ekologisk produktion (2020) - restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- husdjursförhöjningens utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 20.5.2021
​Juni

​Transportstöd för sockerbeta (2020)

​- utbetalningsprocent cirka 100 %
- första utbetalningsdag 3.6.2021

Juni

Stöd för växthusproduktion (2021)

​- restbelopp, utbetalningsprocent cirka 40%
- första utbetalningsdag 3.6.2021

​Juni ​Miljöersättning (2020) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 17.6.2021
Juni Ersättning för djurens välbefinnande (2020)

- restbelopp svin- och fjäderfägårdarna: cirka 50 %
- nöt-, får- och getgårdarna: 1.7–31.12.2020
- första utbetalningsdag 10.6.2021

​Juni ​Miljöavtal (2014–2020):
- tran-, gås- och svanåkrar (Ansökan om utbetalning år 2020)
​- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 17.6.2021
Juni ​Grundstöd och förgröningsstöd (2020) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 10.6.2021
​Juni ​Bidrag för jordbruksgrödor (2020) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 10.6.2021
Juni

EU:s nötdjursbidrag (2020):
- bidrag för mjölkkor
- bidrag för nötkreatur

​- restbelopp
- perioden 16.9–31.12.2020
- första utbetalningsdag 10.6.2021

Juni ​EU:s får- och getbidrag (2020):
- bidrag för tackor
- bidrag för hongetter
- bidrag för slaktlamm och slaktkillingar
- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 10.6.2021
​Juni ​Stöd till unga jordbrukare (EU) (2020) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 10.6.2021

* Ersättning för rovdjursskador på djur och lösöre betalas genast efter kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har behandlat ersättningsansökan.

Produktionsstöd för mjölk (område C) betalas ut månatligen.

Hösten 2021

Senast uppdaterad 6.4.2021

​Månad

​Stödtyp (Ansökningsår)

​Mer information

September Återbetalning av finansiell disciplin (2020)

 

​Oktober

​Kompensationsersättning (2021)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2022

​- utbetalningsprocent cirka 75 %

​Oktober

Ekologisk produktion (2021)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2022

- utbetalningsprocent cirka 75 %

​Oktober

​Stöd per djur för renskötselåret 

​- utbetalningsprocent 100 %

Oktober

​Nationellt stöd för biodling

- utbetalningsprocent 100 %

Oktober

​Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp

- utbetalningsprocent 100 %

​November

​Miljöersättning: miljöförbindelsen (2021)

​- utbetalningsprocent cirka 75 %

​November

Miljöavtal (2014–2020) (Ansökan om utbetalning år 2021)
- skötsel av våtmarker
- skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet (vårdbiotoper, naturbeten)
- åkrar för tranor, gäss och svanar
- uppfödning av lantraser

​- utbetalningsprocent cirka 75 %

​November

​Ersättning för djurens välbefinnande (2021)

​- utbetalningsprocent cirka 50 %

December

​Nationella arealstöd (2021)
- allmänt hektarstöd
- nordligt hektarstöd
- stöd till unga jordbrukare
-nationellt stöd för sockerbeta

​- utbetalningsprocent 100 %

December

​Avtal om upp­rätt­hål­lan­de av ursprungssorter (2021)

​- utbetalningsprocent 100 %

​​December

​Kompensationsersättning (2021)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2022

​- restbelopp, utbetalningsprocent cirka 25 %

​December

​Grundstöd (2021)

- utbetalningsprocent cirka 95 %

​​December

​Förgröningsstöd (2021)

- utbetalningsprocent cirka 95 %

​December

​Stöd till unga jordbrukare (EU) (2021)

- utbetalningsprocent cirka 95 %

​December

Bidrag för jordbruksgrödor (2021)

- utbetalningsprocent cirka 95 %

​December

EU:s bidrag för mjölkkor (2021)

- perioden 1.1.–15.9.
- utbetalningsprocent cirka 70 %

December

EU:s bidrag för nötkreatur (2021)

- perioden 1.1.–15.9.
- utbetalningsprocent cirka 70 %

Produktionsstöd för mjölk (område C) betalas ut månatligen.

Sidan har senast uppdaterats 1.6.2021