Eftersträvad utbetalningstidtabell

Hösten 2020

Senast uppdaterad 17.9.2020

​Månad

​Stödtyp (Ansökningsår) ​Mer information
​September ​Transportstöd för sockerbeta (2019) ​- utbetalningsprocent cirka 100 %
- första utbetalningsdag 10.9.2020
​Oktober ​Kompensationsersättning (2020)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2021
​- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 1.10.2020
​Oktober

Ekologisk produktion (2020)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2021

- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 8.10.2020
​Oktober ​Stöd per djur för renskötselåret  ​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 8.10.2020
Oktober ​Nationellt stöd för biodling - utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 8.10.2020
​November ​Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp - utbetalningsprocent 100 %

​November ​Miljöersättning: miljöförbindelsen (2020) ​- utbetalningsprocent cirka 85 %
​November Miljöavtal (2014–2020) (Ansökan om utbetalning år 2020)
- skötsel av våtmarker
- skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet (vårdbiotoper, naturbeten)
- åkrar för tranor, gäss och svanar
- uppfödning av lantraser
​- utbetalningsprocent cirka 85 %
​November ​Ersättning för djurens välbefinnande (2020)

​- utbetalningsprocent cirka 50 %

December Miljöspecialstöd (1995–1999 och 2007–2013) (Ansökan om utbetalning år 2020) ​- utbetalningsprocent 100 %
December ​Avtal om upp­rätt­hål­lan­de av ursprungssorter (2020) ​- utbetalningsprocent 100 %
​​December ​Nationella arealstöd (2020)
- allmänt hektarstöd
- nordligt hektarstöd
- stöd till unga jordbrukare
-nationellt stöd för sockerbeta
​- utbetalningsprocent 100 %
​​December ​Kompensationsersättning (2020)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2021
​- restbelopp, utbetalningsprocent cirka 15 %
​December ​Grundstöd (2020) - utbetalningsprocent cirka 95 %
​​December ​Förgröningsstöd (2020) - utbetalningsprocent cirka 95 %
​December ​Stöd till unga jordbrukare (EU) (2020)

- utbetalningsprocent cirka 95 %

​December Bidrag för jordbruksgrödor (2020)

- utbetalningsprocent cirka 95 %

​December EU:s bidrag för mjölkkor (2020) - perioden 1.1.–15.9.
- utbetalningsprocent cirka 70 %
December EU:s bidrag för nötkreatur (2020) - perioden 1.1.–15.9.
- utbetalningsprocent cirka 70 %
Produktionsstöd för mjölk (område C) betalas ut månatligen.

Utbetalningarnas begynnelsedatum läggs till i utbetalningstidtabellen vartefter som datumen bekräftas. Jordbrukarna får betalningarna på sina konton från och med den första utbetalningsdagen, efter hand som kommunerna godkänner betalningsmaterialen. I Viputjänsten kan jordbrukarna kontrollera stöden som betalats till den egna gården.

Sidan har senast uppdaterats 17.9.2020