Eftersträvad utbetalningstidtabell

Hösten 2019

Senast uppdaterad 26.11.2019

​Månad

​Stödtyp (Ansökningsår) ​Mer information
​September ​Transportstöd för sockerbeta (2018) ​- utbetalningsprocent cirka 100 %
- första utbetalningsdag 12.9.2019
​Oktober ​Kompensationsersättning (2019)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2020
​- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 3.10.2019
​Oktober

Ekologisk produktion (2019)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2020

- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 3.10.2019
Oktober
Stöd för växthusproduktion (2019)
​- restbelopp, utbetalningsprocent cirka 40%
- första utbetalningsdag 28.10.2019
​Oktober ​Stöd per djur för renskötselåret  ​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 10.10.2019
Oktober ​Nationellt stöd för biodling - utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 10.10.2019
​November ​Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp - utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 15.11.2019
​November ​Miljöersättning: miljöförbindelsen (2019) ​- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 21.11.2019
​November Miljöavtal (2014–2020) (Ansökan om utbetalning år 2019)
- skötsel av våtmarker
- skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet (vårdbiotoper, naturbeten)
- åkrar för tranor, gäss och svanar
- uppfödning av lantraser
​- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 14.11.2019
​November Miljöspecialstöd (1995–1999 och 2007–2013) (Ansökan om utbetalning år 2019) ​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 14.11.2019
​​November ​Avtal om upp­rätt­hål­lan­de av ursprungssorter (2019) ​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 14.11.2019
​November ​Ersättning för djurens välbefinnande (2019)

​- svin- och fjäderfägårdarna: utbetalningsprocent cirka 50 %
- nöt-, får- och getgårdarna: perioden 1.1.–30.6.
- första utbetalningsdag 21.11.2019

​​December* ​Nationella arealstöd (2019)
- allmänt hektarstöd
- nordligt hektarstöd
- stöd till unga jordbrukare
-nationellt stöd för sockerbeta
​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 5.12.2019
​​December ​Kompensationsersättning (2019)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2020
​- restbelopp, utbetalningsprocent cirka 15 %
- första utbetalningsdag 5.12.2019
​December ​Grundstöd (2019) - utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 12.12.2019
​​December ​Förgröningsstöd (2019) - utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 12.12.2019
​December ​Stöd till unga jordbrukare (EU) (2019)

- utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 12.12.2019

​December Bidrag för jordbruksgrödor (2019)

- utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 12.12.2019

​December EU:s bidrag för mjölkkor (2019) - perioden 1.1.–15.9.
- utbetalningsprocent cirka 70 %
- första utbetalningsdag 12.12.2019
December EU:s bidrag för nötkreatur (2019) - perioden 1.1.–15.9.
- utbetalningsprocent cirka 70 %
- första utbetalningsdag 12.12.2019
Produktionsstöd för mjölk (område C) betalas ut månatligen.
* Ändrad 3.10.2019 November -> December

Våren 2020

Senast uppdaterad 2.10.2019

Månad

Stödtyp (Ansökningsår) ​Mer information
​Mars

​Uppfödning av lantraser (2019)

- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %

​Mars–april

​Lagringsstöd för trädgårdsprodukter (2019)

- utbetalningsprocent 100 %

April ​Stöd för växthusproduktion (2020) - förskott, utbetalningsprocent 60 %
April
Nationella husdjursstöd (2019 och 2020)
- nordligt stöd för nötkreatur
- stöd för hongetter och tackor
- från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning
- Restbelopp av stöd som sökts år 2019, utbetalningsprocent 25 %
- Förskott på stöd som sökts år 2020, utbetalningsprocent 75 %
April
Miljöavtal (2014–2020)
- skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet (Ansökan om utbetalning år 2019)
- skötsel av våtmarker (Ansökan om utbetalning år 2019)
- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
Maj ​Kompensationsersättningens husdjursförhöjning (2019)

- utbetalningsprocent 100 %

Maj ​Ersättning för ekologisk produktion (2019) - restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- husdjursförhöjningens utbetalningsprocent 100 %
​Juni ​Miljöersättning (2019) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
Juni Ersättning för djurens välbefinnande (2019)

- restbelopp svin- och fjäderfägårdarna: cirka 50 %
- nöt-, får- och getgårdarna: 1.7–31.12.2019

​Juni ​Miljöavtal (2014–2020):
- tran-, gås- och svanåkrar (Ansökan om utbetalning år 2019)
​- restbelopp, utbetalningsprocent 15 % 
Juni ​Grundstöd och förgröningsstöd (2019) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
​Juni ​Bidrag för jordbruksgrödor (2019) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
Juni

EU:s nötdjursbidrag (2019):
- bidrag för mjölkkor
- bidrag för nötkreatur

​- restbelopp
- perioden 16.9–31.12.2019

Juni ​EU:s får- och getbidrag (2019):
- bidrag för tackor
- bidrag för hongetter
- bidrag för slaktlamm och slaktkillingar
- utbetalningsprocent 100 %
​Juni ​Stöd till unga jordbrukare (EU) (2019) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %

Produktionsstöd för mjölk (område C) betalas ut månatligen.