Nationellt stöd för biodling enligt antal bisamhällen

Nationellt stöd för biodling enligt antal bisamhällen betalas till biodlare för tryggande av verksamhetsförutsättningarna.

Stödet betalas i hela landet.

Vem kan få stöd?

Du kan ansöka om stöd, om

  • du har registrerad djurens hållningsplatser och djurhållningsverksamheten till Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret
  • du besitter minst 15 övervintrade bisamhällen under hela produktionsperioden (1.6–30.9.)
  • du sköter bisamhällena så att de under det år då stödet beviljas kan ge en normal skörd.

Stödbelopp

I stöd betalas 25 €/bisamhälle.

Livsmedelsverket betalar i allmänhet ut stödet i oktober under ansökningsåret.

Här ser du den preliminära utbetalningstidtabellen för alla stöd

Stödvillkor

Så här ansöker du om stöd

Du kan ansöka om stöd för biodling i Viputjänsten eller på pappersblankett 204. Ansökan är öppen i maj–juni årligen.

Logga in till Viputjänsten

Stödet söks med personbeteckning eller FO-nummer.                                               

Stödövervakning

NTM-centralen kontrollerar årligen en viss andel av stödsökandena.

Behöver du hjälp?

Kontakta NTM-centralen i Norra Savolax eller Statens ämbetsverk på Åland för att få hjälp med att ansöka om stöd.

Författningar och rättsakter

Blanketter

Sidan har senast uppdaterats 26.5.2023