Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

Stödet betalas i hela landet i form av från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning: i södra Finland betalas det i form av nationellt stöd till södra Finland och i C-stödområdena betalas det i form av nordligt stöd.

Vem kan få stöd?

Du kan få stöd, om du har en fastställd referenskvantitet och minst 5 hektar jordbruksmark och ett sådant antal djurenheter av svin eller fjäderfän att kravet på 0,35 djurenheter/hektar uppfylls. De referenskvantiteterna för svin- och fjäderfähushållning fastställts för varje gård i samband med införandet av systemet.

Stödbelopp

Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning betalas på basis av den referenskvantitet som du innehar.

Livsmedelsverket betalar ut stödet i två poster. Förskott på stödet betalas ut i april under ansökningsåret och restbeloppet i april året efter ansökningsåret.

Se den preliminära utbetalningstidtabellen för alla stöd 

Stödvillkor

Så här ansöker du om stöd

Du kan ansöka om stöd och förskott på stödet årligen i Viputjänsten. Ansökningstiden är på våren.

Logga in till Viputjänsten

När du har lämnat in ansökan

Kom ihåg att också göra anmälan om djurantal där du anger antalet fjäderfä.

Stödövervakning

Stödförvaltningen kontrollerar utgående från de uppgifter som du har gett i stödansökan och uppgifterna i djurregistret att villkoren följs.

Dessutom görs ett övervakningsbesök på en del av de gårdar som har ansökt om stödet. Vid övervakningsbesöket konstaterar NTM-centralens inspektör antalet djur och jämför det med uppgifterna som du har anmält till djurregistret. Under övervakningsbesöket granskas också dokument.

Läs mer om övervakningen av djurstöd

Behöver du hjälp?

Kontakta kommunen för att få hjälp med att ansöka om stöd. Leta fram kontaktuppgifter

Författningar och rättsakter

Författningar och rättsakter om djurstöds

Sidan har senast uppdaterats 27.11.2023