Stödet per djur för renhushållning

För dem som bedriver renhushållning betalas det nationellt djurspecifikt stöd.

Vem kan få stöd?

Villkoren för beviljandet av stödet är:

  • I slutet av renskötselåret har medlemmarna av hushållet tillsammans minst 80 levande renar
  • Du håller bokföring över renhushållningens inkomster och utgifter.

Stödbelopp

I stöd per djur för renhushållning kan betalas högst 35,00 euro per livren.

Se den preliminära utbetalningstidtabellen för alla stöd 

Stödvillkor och anvisningar

Så här ansöker du om stöd

Du kan ansöka om stöd för renhushållning elektroniskt i Viputjänsten. Ansökningen börjar 15.8.2023 och slutar den 7.9.2023 kl 23.59.

Om du inte har möjlighet att ansöka elektroniskt i Viputjänsten eller om den stödansökande är ett dödsbo, kan du ansöka om stöd för renhushållning med pappersblankett 227

Logga in till Viputjänsten

Stödövervakning

Stödförvaltningen kontrollerar utgående från de uppgifter som du har gett i stödansökan att villkoren följs.

Behöver du hjälp?

Kontakta NTM-centralen i Lappland för att få hjälp med att ansöka om stöd.

Lagstiftning

  • Lag om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001 med ändringar)
  • Lag om verkställighet av vissa av Europeiska unionens jordbruksstöd och vissa nationella jordbruksstöd (1334/2022)
  • Renskötsellag (848/1990)
  • Statsrådets förordning om stöd som betalas per djur för renskötselåret 2023/2024 (915/2023)
  • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkesdistrikt och högsta tillåtna antal renar (414/2020)
  • Livsmedelsverkets föreskrift om ansökan år 2032 stöd per djur för renskötselåret 2023/2024 (27/2023)
Sidan har senast uppdaterats 30.8.2023