Ersättning för djurens välbefinnande

Ersättning för djurens välbefinnande betalas för åtgärder som förbättrar djurens välbefinnande och som går utöver de lagstadgade kraven. Du kan välja åtgärder som lämpar sig för din gård.

Ersättning betalas i hela landet för nötkreatur, svin, får och getter samt fjäderfän (värphöns, broilrar och kalkoner).

Vem kan få stöd?

Du kan få ersättning för djurens välbefinnande, om du är över 18 år och har en gård med nötkreatur, svin, får, getter eller fjäderfän.

Stödbelopp

Ersättningen baserar sig på antalet djur på gården. Den betalas utgående från de kalkylerade kostnaderna för att förbättra välbefinnandet. Livsmedelsverket betalar ut ersättningen i en enda post (svin och fjäderfän) eller två poster (nötkreatur, får och getter).

Uppskattade stödnivåer (€/de) för år 2024

Åtgärder

€/de

Välbefinnandeplan för nötkreatur 18
Förbättrande av förhållandena för kalvar 344
Förbättrande av förhållandena för nötkreatur av hankön 135
Betesgång för ungdjur 67
Betesgång för dikor och mjölkkor 67
Utomhusvistelse för nötkreatur 33
Kalvnings-, behandlings- och sjukboxar för nötkreatur 23
Välbefinnandeplan för svin 11
Förbättrande av förhållandena för suggor och gyltor 53
Förbättrade grisningsförhållanden 445
Frigrisning 555
Förbättrande av förhållandena för avvanda grisar 69
Förbättrande av förhållandena för slaktsvin 59
Lindring av smärta vid kastrering 6
Välbefinnandeplan för får och getter 17
Förbättrande av förhållandena för får och getter 94
Betesgång för får och getter 33
Välbefinnandeplan för fjäderfä 9
Förbättrande av förhållandena för fjäderfä 27

Eftersträvad utbetalningstidtabell för jordbrukarstöd 

Stödvillkor

Så här ansöker du om stöd

Du kan ansöka om ersättning för djurens välbefinnande årligen i Viputjänsten.

Ansökan om ersättning för år 2024 kommer att vara öppen i januari 2024.

Logga in till Viputjänsten

När du har lämnat in ansökan

Kom ihåg att också göra anmälan om djurantal där du anger antalet djur.

Stödövervakning

Stödförvaltningen kontrollerar utgående från de uppgifter som du har gett i stödansökan och uppgifterna i djurregistret att villkoren följs.

Dessutom görs ett övervakningsbesök på en del av de gårdar som har ansökt om ersättning för djurens välbefinnande. Vid övervakningsbesöket konstaterar NTM-centralens inspektör antalet djur och jämför det med uppgifterna som du har anmält till djurregistret samt kontrollerar att djuren har öronmärken. Dessutom kontrollerar han eller hon att de åtgärder som du har angett i förbindelsen har vidtagits. Under övervakningsbesöket granskas också dokument.

Läs mer om övervakningen av djurstöd

Behöver du hjälp?

Kontakta landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun för att få ytterligare information om ansökan om stöd. Leta fram kontaktuppgifter

Författningar och rättsakter

Författningar och rättsakter om djursstöd

Mer information

SV Medfinansieras av Europeiska unionen_POS.png

Sidan har senast uppdaterats 22.3.2024