Välbefinnandeplaner

I välbefinnandeplanen beskriver du de åtgärder inom animalieproduktionen som ska genomföras på din gård. Du kan använda dig av mallar när du gör upp planen. 

Skicka in välbefinnandeplanen som bilaga till ansökan om ersättning för djurens välbefinnande i Viputjänsten.

Mallar

Fjäderfä

Får och getter

Nörkreatur

Svin

Sidan har senast uppdaterats 6.11.2023