Får- och getregistret

Får- och getregistrets anvisningar vid problemsituationer. Läs mer

Syftet med märkning och registrering av djur är att följa hur ett animaliskt livsmedel rör sig från början till slutet av produktionskedjan. För att konsumenten ska kunna bli övertygad om att produkten är säker måste livsmedelsproduktionen vara transparent och produkten gå att spåra ända till sin begynnelsepunkt. Också om en djursjukdom bryter ut är det av största vikt att man vet var vart och ett djur har vistats så att de djur som sannolikt fått smittan kan spåras och separeras från andra djur.

För att säkerställa djurens spårbarhet ska produktionsdjur märkas på ett tillförlitligt och omfattande sätt. Ett uppdaterat register över djurens anläggningar ska föras, djurens födslar och dödsfall samt förflyttningar från och till gården samt mellan anläggningar ska enligt kraven antecknas i register och i anläggningarnas bokföring.  

Till får- och getregistret registras  alla får- och getdjur individuellt. Till får- och getregistret anmäls då får lammat eller getter fått killingar inom 90 dagar från fördseln eller före det ifall djuren flyttas från djurhållningsplatsen där de fötts. Utmönstringar, köp och förflyttningar skall anmälas inom 7 dagar från händelsen.

Djurförmedlare och slakterier skall göra sina djurförmedlings- och slaktanmälningar inom 7 dagar från händelsen.

Anmälningskanaler till registret är webbprogrammet (inloggningslink under), telefonkundservicen och pappersblanketter som kan sändas in per post eller e-post. Användningsrätt till webbprogrammet baserar sig på uppgifterna i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. Djurförmedlare och slakterier får sina användarrättigheter från Livsmedelsverket. Läs mer om användarrättigheterna här.

Läs mer

Anvisningar för märkning och registrering av får och getter.

 

Sidan har senast uppdaterats 5.10.2023