Får- och getregistrets anvisningar vid problemsituationer

22.4.2024

Störningar i får- och getregistrets öronmärkesbeställingssystemet under tiden 17.4.-22.4.2024

Öronmärkesbeställnigarna som gjorts under störningstiden till får- och getregistret skickas vidare till öronmärkesleverantören. Du kan kontrollera situationen av din egen beställning i beställningssystemet för öronmärken på https://elaintietojarjestelma.ruokavirasto.fi/elainas/ eller i får- och getregistrets kundservice. Leveranssituationen av beställningen syns i de beställningsspecifika uppgifterna och om beställningens status är ”Har sänts till leverantören” har beställningen sänts vidare till leverantören av öronmärken.

2.2.2024

Inloggningen till kundtilllämpningen har förändrats fr.o.m. 2.2.2024

Läs mer här.

2.2.2024

Störningar i får- och getregistrets öronmärkesbeställingssystemet under tiden 16.1.-2.2.2024

Öronmärkesbeställnigarna som gjorts under störningstiden till får- och getregistret skickas vidare till öronmärkesleverantören. Du kan kontrollera situationen av din egen beställning i beställningssystemet för öronmärken på https://elaintietojarjestelma.ruokavirasto.fi/elainas/ eller i får- och getregistrets kundservice. Leveranssituationen av beställningen syns i de beställningsspecifika uppgifterna och om beställningens status är ”Har sänts till leverantören” har beställningen sänts vidare till leverantören av öronmärken. 

22.1.2024

Störningar i får- och getregistrets beställningssystem av öronmärken från och med 16.1.2024

I får- och getregistrets öronmärkesbeställningssystem har observerats ett tekniskt problem från och med 16.1.2024. Själva beställningen lyckas i beställningssystemet men beställningen kan inte levereras till öronmärkesleverantören. Oavsett detta bör öronmärkesbeställningarna göras enligt behov i får- och getregistret eller genom att kontakta får- och getregistrets kundservice.  Beställningarna väntar i systemet och kommer att levereras till märkesleverantören då problemet har åtgärdats. Beställningarna syns och  beställningsdatumet kan vid behov verifieras från systemet. Beställningens situation och dess framskridandet kan kollas från själva beställningsuppgiften.  Livsmedelsverket utreder som bäst problemet och informerar på denna sida samt på registrets inloggningssida genast då det sker ändringar i saken.

6.11.2023

Livsmedelsverkets tillämpningar har driftavbrott under tiden 10.11-14.11.2023 på grund av förändringar i teknologimiljön. Under avbrottet är det inte möjligt att använda nötkreatursregistret, får- och getregistret, grisregistret samt djurhållar- och hållplatsregistret. Gör alla möjliga meddelanden och öronmärkesbeställningar i förväg innan det kommande avbrottet.

Livsmedelsverket uppmuntrar djurhållare, slakterier och djurförmedlare att förbereda sig på avbrottet genom göra alla anmälningar och öronmärkesbeställningar innan avbrottet börjar, också i sådana situationer, då tid för anmälning ännu skulle återstå.

Om den sista dagen i tidsfristen för beställning av öronmärken eller att göra anmälan infaller under avbrottet kan du göra beställningen eller anmälan med en blankett. Skicka blanketten per e-post eller post till kundtjänsten för djurregistret vid Livsmedelsverket.

Om du skickar blanketten per post ska den vara hos kundtjänsten inom utsatt tid. Ankomstdatumet stämplas på blanketten och blanketten sparas i kundtjänsten med ankomstdatumet. Observera att det kan ta tid innan uppgifterna syns i registret på grund av postgången och registreringen av uppgifterna.

Observera att Livsmedelsverkets djurregistrens telefonkundservice har stängt under driftavbrottet.

Beställningar av identifieringsmärken för svin-, hjort- och kameldjur kan göras normalt även under avbrottet.

Brådskande anmälningar om djurhållning och djurhållningsplatser och djurhållning i skick före avbrottet

Du ska göra brådskande anmälningar om djurhållningsplatser, djurhållning och kadaverplatser samt ändringar i anmälningarna före driftavbrottet i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst epr.ruokavirasto.fi  eller till landsbygdsnäringsmyndigheten i din hemkommun. Även vid retroaktiva anmälningar ska du kontakta landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun.

Observera att korta avbrott kan förekomma även efter ovan nämnda långa driftsavbrottet och att djurregistren inte då heller kan användas. Dessa avbrott eftersträvas att meddelas i förväg.

Följ vårt meddelande via våra webbsidor https://www.ruokavirasto.fi/sv/djur/djurhallning-identifiering-och-registrering/markning-och-registrering-av-djur/djurregistertillampningar/

 

1.6.2023

Det har uppdagats fel i får- och getregistret under tiden 4.4-16.5.2023 i uppgiften om födelseinnehavaren gällande köpta djur

I får- och getregistret har uppdagats ett tekniskt fel under tiden 4.4 – 16.5.2023.  Under felsituationen har födelseinnehavaren för köpta djur ändrats, ifall det under felsituationen har gjorts någon anmälan eller anmälan om ändring av djurets användning. I dessa fall har djurets senaste köpare felaktigt ändrats till djurets födelseinnehavare.

Den felaktiga uppgiften om födelseinnehavaren har i får- och getregistret under tiden 4.4-16.5.2023 visats i djurets uppgifter under fliken ”grundläggande uppgifter” samt i djurförteckningen. På andra ställen har uppgifterna varit korrekta, till exempel under fliken ”Uppgifter om lokalisering” har uppgiften om födelseinnehavaren varit korrekt.

Felsituationen i får- och getregistret korrigerades 17.5.2023 och den ursprungliga uppgiften om födelseinnehavaren korrigerades till alla djur. Alla anmälningar har kunnat göras normalt under felsituationen.  Felsituationen är ett så kallat myndighetsfel och föranleder inte djurhållaren några påföljder vid en eventuell övervakning av märkning och registrering av djur. Livsmedelsverket har informerat tillsynsmyndigheterna om ärendet.

 

24.2.2023

Störningar i får- och getregistrets öronmärkesbeställingssystemet under tiden 21.2.-24.2.2023

Öronmärkesbeställnigarna som gjorts under störningstiden till får- och getregistret har skickats vidare till öronmärkesleverantören. Du kan kontrollera situationen av din egen beställning i beställningssystemet för öronmärken på https://elaintietojarjestelma.ruokavirasto.fi/elainas/ eller i får- och getregistrets kundservice. Leveranssituationen av beställningen syns i de beställningsspecifika uppgifterna och om beställningens status är ”Har sänts till leverantören” har beställningen sänts vidare till leverantören av öronmärken. 

7.12.2022

Störningar i får- och getregistrets öronmärkesbeställingssystemet under tiden 19.12.-27.12.2022

Öronmärkesbeställnigarna som gjorts under störningstiden till får- och getregistret har skickats vidare till öronmärkesleverantören. Du kan kontrollera situationen av din egen beställning i beställningssystemet för öronmärken på https://elaintietojarjestelma.ruokavirasto.fi/elainas/ eller i får- och getregistrets kundservice. Leveranssituationen av beställningen syns i de beställningsspecifika uppgifterna och om beställningens status är ”Har sänts till leverantören” har beställningen sänts vidare till leverantören av öronmärken. 

 

25.8.2022

Under de senaste veckorna har det uppdagats störningar i överföring av uppgifterna mellan programmen NetBesättning och officiella får- och getregistret. 

Aktörer som håller djur ska anmäla om händelser som gäller djur som de äger eller innehar dvs. lamningar, killningar, utmönstringar, inköp, flyttningar, djur som hittats och djur som importerats. 
Livsmedelsverket påminner att om någon annan kanal än får- och getregistrets e-tjänst används som
anmälningskanal, borde saken säkerställas från får- och getregistret att anmälningarna kommit fram. 
Anmälningarna kan kontrolleras direkt från får- och getregistrets e-tjänst via adressen  https://elaintietojarjestelma.ruokavirasto.fi/elainas/ eller genom att kontakta får- och getregistrets kundservice.

Kontakta direkt programvaruleverantören i fall det uppdagas fel i uppgifternas överföring

 

24.8.2022

Störningarna i får- och getregistrets öronmärkesbeställningssystem har upphört.

Öronmärkesbeställnigarna som gjorts under störningstiden till får- och getregistret har skickats vidare till öronmärkesleverantören. Du kan kontrollera situationen av din egen beställning i beställningssystemet för öronmärken på https://elaintietojarjestelma.ruokavirasto.fi/elainas/ eller i får- och getregistrets kundservice. Leveranssituationen av beställningen syns i de beställningsspecifika uppgifterna och om beställningens status är ”Har sänts till leverantören” har beställningen sänts vidare till leverantören av öronmärken. 

 

18.8.2022

Störningar i får- och getregistrets beställningssystem av öronmärken

I får- och getregistrets öronmärkesbeställningssystem har observerats ett tekniskt problem från och med 7.8.2022. Själva beställningen lyckas i beställningssystemet men beställningen kan inte levereras till öronmärkesleverantören och lyckas inte heller manuellt. Oavsett detta bör öronmärkesbeställningarna göras enligt behov i får- och getregistret eller genom att kontakta får- och getregistrets kundservice.  Beställningarna väntar i systemet och kommer att levereras till märkesleverantören då problemet har åtgärdats. Beställningarna syns i och vid en möjlig övervakning kan beställningsdatumet verifieras från systemet. Beställningens situation och dess framskridandet kan kollas från själva beställningsuppgiften.  Livsmedelsverket utreder som bäst problemet med märkesleverantören och informerar genast då det sker ändringar.

 

Störningarna i beställningssystemet av öronmärken för får och getter har upphört 20.5.2022

Störningar har uppdagats i Livsmedelverkets får- och getregistrets beställningssystemet av öronmärken under tiden 12.4–20.5.2022. Om ni har beställt öronmärken för får och getter under denna tid från får- och getregistrets beställningssystem för öronmärken eller från får- och getregistrets kundtjänst, har beställningarna på grund av störningarna inte förflyttats under denna störningstid vidare till öronmärkesleverantören. Störningarna i beställningssystemet för öronmärken har upphört 20.5.2022 och nästan alla öronmärkesbeställningarna har skickats vidare till öronmärkesleverantören. 

to.fi/elainas/ eller i får- och getregistrets kundservice. Leveranssituationen av beställDu kan kontrollera situationen av din egen beställning i beställningssystemet för öronmärken på https://elaintietojarjestelma.ruokavirasningen syns i de beställningsspecifika uppgifterna och om situationsuppgiften är ”Väntar på leverans” har beställningen inte gått vidare till leverantören av öronmärken, och om beställningens status är ”Har sänts till leverantören” har beställningen gått vidare till leverantören av öronmärken. Kontakta i så fall direkt leverantören om fördröjningar i leveransen.

Alternativt märkningssätt av får och getter

Djurhållaren bör även under tiden innan öronmärkena är tillhanda på grund av denna störning i öronmärkesbeställningssystemet identifiera individuellt sina får och getter. Som individuell identifikation kan man använda till exempel ett gårdspecifikt öronnummer eller annan alternativ identifikationssignum till exempel ett löpande nummer, bara det möjliggör att identifiera djuret som individ. Märkningen kan göras till exempel med karledsband, halsband, öronmärke, märkningsfärg som är avsedd för märkning av djur eller klippning av öron eller något annat alternativ med vilken djurhållaren kan identifiera sina djur.  Enligt 23 § i djurskyddsförordningen är klippning av öronen tillåtet om det vidtas av en kompetent person och åsamkar kortvarig och lindrig smärta.  När officiella öronmärken har kommit måste djuren märkas med dem så snabbt som möjligt. 

Att registrera födsel och flytt utan EU-signum

I beställningar av lediga öronmärken är individuella EU-signum som reserveras för födda djur inte synliga innan beställningen har gått vidare till leverantören av öronmärken. EU-signumen som reserverats för lediga öronmärken kan ses i öronmärkesbeställningssystemet ifall beställningens status är ”Har sänts till leverantören”.

Om anmälningstiden för födsel av får och getter (90 dagar) håller på att gå ut, måste man för dessa djur göra lamningsanmälan till får- och getregistrets kundtjänst och förteckna alla nödvändiga uppgifter. När öronmärkena har kommit måste lamningsanmälan omedelbart kompletteras till kundservicen med de EU-signum som djuren har märkts med. När EU-signumen har meddelats till kundtjänsten, lagrar kundservicen anmälningen enligt den första anmälningsdagen, och det uppstår inga förseningsdagar för meddelanden som gjorts inom tidsfristen.

Förflyttning av oregistrerade djur från en djurhållningsplats till en annan måste meddelas till får- och getregistrets kundtjänst. Förflyttnigsanmälan bör kompletteras så snabbt som möjligt till kundservicen med de förflyttade djurens EU-signum då  EU-signumen är synliga i systemet. Kundservicen lagrar flyttanmälningarna enligt den första anmälningsdagen, så det uppstår inte förseningsdagar för anmälningarna som gjorts inom tidsfristen.

Under denna undantagssituation måste djurhållaren säkerställa att förmågan att identifiera och spåra djur inte äventyras i något skede under undantagssituationen.

Att flytta djuren utan officiella öronmärken

Utgångspunkten är att djur inte ens under en undantagssituation får flyttas från djurhållningsplatsen utan att de på behörigt sätt har märkts med officiella öronmärken.

  • Om dock sådana djur av tvingande skäl måste flyttas från en djurhållningsplats till en annan till exempel på bete är det tillåtet, om djurens spårbarhet eller identifieringen av djuren inte i något skede äventyras. Till exempel färg som används för märkning får inte bleka eller helt försvinna.

Djur som har märkts med alternativt sätt får inte flyttas på bete där det finns andra än djurhållarens får eller getter. 

  • Det är inte möjligt att sälja djuret till livs till en annan djurhållare eller till slakt utan officiella öronmärken.

 

Lagstiftningens krav på märkning och registrering av får och getter

Lagstiftningen om identifiering och registrering av får och getter ändrades den 21 april 2021, då tillämpningen av EU:s djurhälsolag (EU) 2016/429 och de författningar som utfärdats med stöd av den inleddes. Om detaljerade krav på identifiering och registrering av får och getter har föreskrivits i lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021), som trädde i kraft 1.1.2022 samt i jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och registrering av djur (67/2022) som trädde i kraft 24.1.2022.

Registrering av får och getter

  • Enligt den nya förordningen ska uppgifter om födseln av får och getter meddelas till får- och getregistret inom 90 dagar från djurets födsel eller redan innan dess, om djuret flyttas från sin födelsedjurhållningsplats. För får och getter som föddes innan förordningen trädde i kraft (24.1.2022) är anmälningstiden dock fortfarande 6 månader.
  • Alla andra händelseanmälningar såsom utmönstringar, inköp, förflyttningar samt importer från utlandet ska meddelas till får- och getregistret inom 7 dagar från händelsen.

Märkning av får och getter

  • Enligt den nya lagen måste får och getter märkas i sin födelsedjurhållningsplats inom 90 dagar från att djuret föddes. För får och getter som föddes innan lagen trädde i kraft (1.1.2022) är märkningstiden dock fortfarande 6 månader.
  • Får och getter måste märkas med individuella sedvanliga öronmärken som fästs vid båda öronen. Det andra sedvanliga öronmärket kan om man så öskar ersättas med ett elektronisk identifierare som kan vara ett elektroniskt öronmärke och i fortsättningen även mikrochips eller bolustransponder. Om får eller getter är avsedda för slakt innan ett års ålder, räcker det att djuret märks med ett sedvanligt öronmärke.
Sidan har senast uppdaterats 22.4.2024