Nämndens medlemmar och mandatperiod

Ordförande

Tingsdomare Ahti Kontturi, Uleåborg tingsrätt

Vice ordförande

Forskare, agrolog Rauno Kuha, Naturresursinstitutet

Medlemmar

Sametingets andra vice ordförande Leo Aikio
Landsbygdssekreterare, agrolog Markku Heikkilä, Kemijärvi
Lektor i miljörätt, prodekanus, jur.dr. Ilari Hovila, Lapplands universitet
Universitetsforskare, jur.dr., VH Juha Joona, Lapplands universitet
Skogsbruksingenjör Juha Järvenpää
Borgmästare Harri Peltola, Puolango

Mandatperiod

Renskadenämndens mandatperiod är 3.6.2021–2.6.2025

 

Sidan har senast uppdaterats 21.5.2024