Vid skada

Vid skada bör du kontakta renbeteslaget i första hand för att utreda saken. Samma förfarande gäller när det är fråga om renbeteslagets skyldighet att uppföra gärden eller underhållet av gärden.
Om du anser att renar har orsakat sådan skada som avses i renskötsellagen på jord- eller skogsbruket eller på gårdar utanför samernas hembygdsområde, kontakta renbeteslaget utan dröjsmål. Det är viktigt med hänsyn till tillförlitligheten av skadebedömningen att anmälan till renbeteslaget görs omedelbart och att skadan inte rörs vid före synen.
Parterna kan ofta hitta en lösning i ärendet genom förhandling. Om parterna inte uppnår en överenskommelse, kan ärendet hänskjutas till renskadenämnden för behandling.

Renbeteslagens och renvärdarnas kontaktuppgifter hittar du på Renbeteslagsföreningens webbplats.

Sidan har senast uppdaterats 16.8.2021