Boka tid till veterinären

Om exporten förutsätter vaccinationer och officiella intyg, ska du boka tid till den kommunala veterinären eller stadsveterinären på din egen ort. I Finland kan officiella hälsointyg över djurs hälsa för export beviljas endast av officiella veterinärer (kommunala veterinärer eller stadsveterinärer) inom sina verksamhetsområden. Privata veterinärer beviljar inte några officiella intyg. Om officiella intyg inte krävs, kan du boka tid också till en privat veterinär.

Leverera exportvillkoren du utrett till veterinären gärna redan i god tid i förväg för kännedom och utvärdering. Ibland kan villkoren i mottagarlandet vara sådana att de hindrar export av sällskapsdjur från Finland till mottagarlandet. Då kan ett intyg över djurets hälsa inte ges och sällskapsdjuret kan då inte exporteras till mottagarlandet. 

Boka tid i tillräckligt god tid så, att alla vaccinationer med karenstider och nödvändig dokumentation fås i skick före resan.

Om ett sällskapsdjur återvänder från en resa tillbaka till Finland eller någon annan plats inom EU:s område eller om djuret av någon orsak måste returneras till Finland på grund av brister som uppdagats vid gränskontrollen i mottagarlandet, ska sällskapsdjuret ha ett pass för sällskapsdjur. Vi rekommenderar också att EU-pass för sällskapsdjur skaffas till alla resande sällskapsdjur! 

Sidan har senast uppdaterats 4.12.2018