Rådgivning

Vi erbjuder våra kunder den information vi har tillgång till om olika mottagarländers krav och kontaktuppgifterna till myndigheterna i mottagarlandet. Våra informationskällor kan vara till exempel mottagarlandets myndigheters webbplats om import, dessas kontaktuppgifter och lagstiftningen som reglerar importen av sällskapsdjur i mottagarlandet.

Eftersom vi inte svarar för att informationen är korrekt och uppdaterad (mottagarlandets myndigheters webbplatser är till exempel inte uppdaterade), ligger det på kundens ansvar att säkerställa att informationen är uppdaterad till exempel med hjälp av myndigheten i mottagarlandet eller den som tar emot sällskapsdjuret, eller det ifrågavarande landets ambassad i Finland. Vid behov visar vi den som frågar vidare till mottagarlandets myndighets kända rådgivningsadress.

Livsmedelsverket levererar inte allmänt djurhälsointyg för export av sällskapsdjur till länder utanför EU.

Den som arbetar med kundservice.

Vid utfärdande av exportintyg, kan destinationslandet för exporten kräva ett intyg över den tjänstgörande veterinärens behörighet. Ett sådant intyg kan fås vid behov från Livsmedelsverket. Intyget kan inte utfärdas i förväg före export av djuret. Om du behöver ett intyg, kontakta: vienti.lemmikit@ruokavirasto.fi.

Ta först del av det materialet som finns på Livsmedelsverkets webbplats! Vid behov kan ni kontakta rådgivningen för export (utanför EU) av sällskapsdjur och om ni så önskar kan ni också sända e-post direkt till adressen vienti.lemmikit@ruokavirasto.fi. Vi svarar på era frågor så fort som möjligt i den ordning de kommer in.

Sidan har senast uppdaterats 6.2.2024