Red ut villkoren och dokumentationen som krävs

 

En person eller instans som exporterar ett sällskapsdjur från Finland till länder utanför EU svarar enligt 52 § i vår nationella lag 76/2021 om djursjukdomar för att villkoren som mottagarlandet och ett eventuellt transitoland utanför EU ställer utreds och uppfylls.

Villkoren kan man reda ut till exempel genom att be om hjälp från mottagarlandets och/ellert transitolandets ambassad eller beskickning i Finland.

Du kan också ta del av villkoren på mottagarlandets behöriga myndighets webbplats. Där har ofta lagts ut e-postadressen eller telefonnumret på vilken/vilket man kan be om mer detaljerad information om villkoren.

Vi har här sammanfört information som det är bra att kunna ge då man hör sig för om villkoren för import. 

Grundläggande information om sällskapsdjuret:

Djurarten och antalet

Begreppet sällskapsdjur kan variera från ett mottagarland till ett annat. Därför är det bra att berätta djurarten i stället för att berätta att man allmänt reser med ett sällskapsdjur. Det kan också hända att antalet sällskapsdjur som per gång får importeras är begränsat och/eller att importen av vissa djurarter är förknippad med begränsningar.

Rasen

Särskilt för hundrasernas del kan förekomma begränsningar i det vilka raser som får importeras till mottagarlandet. 

Åldern

Villkoren kan variera allt enligt sällskapsdjurets ålder. I fråga om kraven på vaccinationer kan det till exempel spela en roll om sällskapsdjuret då det kommer till mottagarlandet är en unge/valp eller ett vuxet djur. 

Resan:

Tidpunkten för resan

På basen av resetidpunkten kan mer detaljerat fastställas vilka villkor som ska följas. 

Resans syfte och förlopp

Villkoren kan variera allt enligt det om sällskapsdjuret exporteras till mottagarlandet i egenskap av ett eget personligt sällskapsdjur (personal pet) till exempel till en utställning, tas med med på en resa/flyttning, tas med som assistenthund eller om det exporteras till mottagarlandet i syfte att byta ägare (commercial pet, pet for breeding purposes). Om sällskapsdjuret reser till mottagarlandet i ägarbytessyfte, krävs av mottagaren i allmänhet ett tillsånd att ta emot djuret i landet i fråga (ett så kallad importtillstånd). Och andra sidan kan man av dig som exportör också förutsätta ett importtillstånd oberoende av om sällskapsdjuret är ditt eget eller på väg till en ny ägare. I några länder görs ingen skillnad mellan sällskapsdjur som importeras i kommersiellt och djur som importeras i icke kommersiellt syfte. Observera att även assistenthundar ska uppfylla villkoren oberoende av deras arbetsuppgift!

Reserutten och färdmedlen

Uppge reserutten med avgångs- och ankomstplatser beaktande eventuella färdstopp och byten av färdmedel (flyg, tåg, båt, bil). Ett transitoland kan förutsätta att också sällskapadjur som anländer från Finland till landets område uppfyller vissa villkor. Byten av flyg förutsätter i allmänhet ändå inte några särskilda förutsättningar för transiteringens del utan exporten sker helt och hållet på de villkor som mottagarlandet ställt. För ankomstplatsens del kan begränsningar förekomma i mottagarlandet och kontroller av sällskapsdjur vid gränserna kan till exempel utföras endast vid vissa gränsstationer. 

Frågor kan sändas till jourpostlådan för export av sällskapsdjur. Allt enligt möjlighet försöker vi svara på frågorna ännu samma dag.

Sidan har senast uppdaterats 16.6.2022