Utställningsresor till länder utanför EU

Då du far på en uställningsresa med ditt sällskapsdjur till ett land utanför EU, bör du ta reda på villkoren för export till exempel med hjälp av den som arrangerar utställningen. Observera att exportvillkoren ofta är helt de samma som vid annan export av sällskapsdjur också.

För uställningsresors del ska särskilt beaktas hur många sällskapsdjur som kan resa med en person till mottagarlandet och därifrån tillbaka till Finland. Det kan förekomma skillnader i antalet. Vid återkomst till Finland ska sällskapsdjurens minimiålder vara 6 månader och mer än 5 sällskapsdjur kan förflyttas, medan man i mottagarlandet (det land, där utställningen arrangeras) åter kan följa strängare bestämmelser. Bered dig på att i samband med gränsformaliteterna förete ett bevis på att du deltar i en utställning.

Observera också att sällskapsdjuren som reser med dig vid avfärden och återkomsten bevisligen ska vara de samma så, att du inte till exempel anses ha sålt eller skaffat ett nytt sällskapsdjur under din resa.

Sidan har senast uppdaterats 4.12.2018