Villkor för export i olika länder

Vi försöker allt enligt möjlighet hjälpa och vägleda dem som reser med sällskapsdjur till exempel i fråga om det, var de kan börja söka information och vilken information det lönar sig att utreda. Livsmedelsverket upprätthåller inte någon webbplats över olika mottagarländers importkrav. Informationen kan ändra och det är omöjligt att upprätthålla uppdaterad information. 

Du kan söka information om olika mottagarländers importvillkor via landmenyn till vänster. Länkarna leder till olika instansers engelskspråkiga sidor.

Observera! I Finland kan officiella hälsointyg över djurs hälsa för export beviljas endast av officiella veterinärer (kommunala veterinärer eller stadsveterinärer) inom sina verksamhetsområden. Privata veterinärer beviljar inte några officiella intyg. Om officiella intyg inte krävs, kan du boka tid också till en privat veterinär.

Sidan har senast uppdaterats 4.12.2018