Rå mat för sällskapsdjur

Under de senaste åren har antalet tillverkare av mat för sällskapsdjur ökat i Finland. Största delen av ökningen beror på att antalet tillverkare av rå mat har ökat. Nytt är också småskalig egen tillverkning till exempel i samband med en affär som säljer mat för sällskapsdjur.

En orsak till den här trenden är lagstiftningen: förpackning betraktas som tillverkning och på grund av mikrobiologiska risker är det inte tillåtet att sälja rå mat oförpackad. För att till exempel dela stora förpackningar med rå mat i mindre förpackningar krävs en godkänd anläggning.

Behandlade produkter, exempelvis torkade svinöron eller ben får säljas i lösvikt. Frystorkade godbitar för hundar anses som behandlad mat för sälskapsdjur. Konsumenter borde ta hänsyn till att frystorkande dödar inte bakterier i råvaran. Därför borde man handla frystorkade fodret försiktigare än värmebehandlade foder. 

För användning av biprodukter krävs myndighetsgodkännande

I mat för sällskapsdjur får endast användas råvaror som kommer från slakterier och styckningsanläggningar samt andra anläggningar i kött- och fiskbranschen och som fås från djur som är godkända som människoföda. För tillverkning av mat för sällskapsdjur av kött, ben och inre organ, som i fodertillverkningen kallas biprodukter, måste myndighetsgodkännande ansökas.

En förutsättning för godkännande är bland annat lämpliga lokaler för verksamheten och tillräcklig egenkontroll i förhållande till verksamheten. Avsikten med egenkontrollen är att försäkra sig om att de tillverkade produkterna är säkra för människor och djur, när de används på rätt sätt. Anläggningen ska själv planera och utföra egenkontrollen.

De mikrobiologiska riskerna förstärks

De mikrobiologiska riskerna är speciellt påtagliga vid tillverkning av rå mat, eftersom värmebehandling som förstör mikrober saknas. Råvaror som är av mikrobiologiskt dålig kvalitet leder ofrånkomligen till en färdig produkt av dålig kvalitet.

En kort väg från insamling av råvaror till tillverkning, en obruten kylkedja och hygienisk behandling (malning, styckning, förpackning) är av största vikt för att den färdiga produkten ska hålla hög kvalitet. Även i hushållen är det skäl att hantera rå mat på rätt sätt i köket och att till exempel hindra barn från att komma åt sällskapsdjurens matkopp.

Lagstiftningen ställer tydliga gränser för vissa mikrober i sällskapsdjurens mat. Salmonella får inte förekomma och även för intestinala enterobakterier har det fastställs gränser separat för rå respektive värmebehandlad mat för sällskapsdjur. Tillverkarna övervakar genom egenkontroll att värdena hålls inom gränserna. Dessutom tar Livsmedelsverket prover av mat för sällskapsdjur från inhemska tillverkare liksom även av importerad mat.

Sidan har senast uppdaterats 29.11.2019