Tillsynen över veterinärer

Myndigheterna övervakar veterinärernas yrkesverksamhet med stöd av lagen om utövning av veterinäryrket (yrkesutövningslagen). 

Mer information finns på sidan Veterinärtjänster

Sidan har senast uppdaterats 18.3.2019