Veterinärens anmälningsskyldighet

Veterinären gör anmälan till tillsynsmyndigheten om dålig behandling av djur och om olaglig införsel 

Veterinären kan i sitt arbete hamna i situationer där patientens sjukdom, skador, allmäntillstånd eller något annat väcker misstankar om att djuret kan ha behandlats i strid med djurskyddslagen eller om att djuret har förts in i landet olagligt. Enligt lagen är veterinären skyldig att anmäla sina misstankar till tillsynsmyndigheten.

Flera orsaker till anmälan till djurskyddsmyndigheten

Veterinären är anmälningsskyldig exempelvis då  

  • djurets skada inte kan ha uppstått på det sätt som ägaren beskrivit
  • djuret är utsvultet och lider av näringsbrist eller avsaknad av ändamålsenlig vård
  • djuret har införts olagligt till Finland.

Vid fall av olaglig införsel är ägarens uppgifter om sällskapsdjurets ursprung ofta av central betydelse. Sällskapsdjuret uppvisar inte alltid nödvändigtvis några symptom på djursjukdom som ska bekämpas.

Anmälningsskyldigheten gäller även sekretessbelagda uppgifter

Veterinären är skyldig att utan dröjsmål lämna anmälningar till tillsynsmyndigheten om sjukdomsfall som han eller hon behandlat eller om observationer som gjorts på djurhållningsplatsen. Myndigheten har rätt att få tillräckliga uppgifter för att kunna reda ut fallet och veterinären är skyldig att lämna ut dessa uppgifter utan hinder av sekretessbestämmelserna. Veterinären är också skyldig att till djursjukdomsmyndigheten anmäla uppgifter om fall som veterinären har behandlat, då uppgifterna är nödvändiga för att förhindra spridning av djursjukdomar som ska bekämpas. Även i det här fallet omfattar anmälningsskyldigheten även sekretessbelagda uppgifter. Bestämmelserna finns i 12 § i lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000). Skyldigheten gäller alla veterinärer som utövar sitt yrke oberoende av om veterinären arbetar som privat yrkesutövare eller utför tjänsteuppdrag.

Även om anmälningsskyldighet uppstår är det inte säkert att det är fråga om lagstridig verksamhet. Myndigheten utreder ärendet och utför till exempel en kontroll vid behov.

Sidan har senast uppdaterats 29.11.2018