Akut veterinärhjälp

Kommunen ska ordna akut veterinärhjälp som är tillgänglig under alla tider på dygnet för husdjur som finns på kommunens område. Kommunen ska ordna jourtjänst för akut veterinärhjälp som behövs utanför tjänstetid i samarbete med andra kommuner inom ett jourområde som motsvarar en eller flera ekonomiska regioner eller ett eller flera landskap.

Den akuta veterinärhjälpen inom jourområdet ska ordnas så att små djur och stora djur i huvudsak sköts av olika personal. Man får dock avvika från detta krav när det är motiverat av särskilda skäl.

För varje jourområde ska det ordnas med en centraliserad kontaktservice. Den som behöver akut veterinärhjälp ska ha tillgång till den inom skälig tid och på skäligt avstånd med beaktande av de geografiska förhållandena.

Även en del privata veterinärer och veterinärstationer ordnar jourtjänster utanför tjänstetid.

Sidan har senast uppdaterats 3.10.2018