Veterinärregistrets offentliga informationstjänst

Via den offentliga informationstjänst om veterinärregistret som Livsmedelsverket upprätthåller får man veta om en person har rätt att utöva veterinäryrket i Finland.

I Finland får veterinäryrket utövas av en person

  • som i Finland legitimerats som veterinär (3-5 §) eller
  • som har temporär rätt att utöva veterinäryrket (7 och 7a §) eller
  • som har rätt att temporärt och sporadiskt tillhandahålla veterinärtjänster i Finland (8 §).

Sökresultatet består av personens namn och identifikationsnummer och information om datumet för legitimationen eller giltighetstiden för den temporära rätten att utöva yrket. Temporär rätt att utöva yrket gäller mestadels för veterinärstuderande. Om en persons rätt att utöva yrket har begränsats, syns också detta i sökresultatet.

Informationen uppdateras i realtid, och vid uppdateringen används skyddad dataöverföring.

Veterinärregistret och informationstjänsten har inrättats med stöd av lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000, ändr. 1087/2010).

Länk till informationstjänsten

Sökanvisningar

Man kan söka information via informationstjänsten endast för en person åt gången.

  • Som sökord används personens namn eller identifikationsnummer.
  • Så kallade jokertecken (exempelvis *) kan inte användas.

Identifikationsnummer 

Identifikationsnumret är ett fyrsiffrigt tal som Livsmedelsverket gett utövaren av veterinäryrket.

Namn

  • Enbart tillnamnet räcker inte som sökord, vid sökningen anges åtminstone de tre första bokstäverna i ett av personens förnamn, och det behöver inte vara personens första förnamn.
  • Namnet måste stavas rätt för att sökningen ska lyckas.
  • Utländska namn ska skrivas exakt i den form de har, till exempel med accent (´) eller specialtecken (õ).
  • Namn som har en förled skrivs i formen (Tillnamn von).
  • Om ett tillnamn är tudelat utan skiljetecken, ska båda delarna skrivas in i sökfältet.

Sökresultat

Identifikationsnummer 

Ett fyrsiffrigt tal som Livsmedelsverket gett utövaren av veterinäryrket som identifikationsnummer.

Uppgifter om en persons rätt att utöva veterinäryrket 

Om det är fråga om en person som legaliserats som veterinär i Finland framgår datum för legaliseringen av sökresultatet.

Om en person har temporär rätt att utöva veterinäryrket eller om han tillhandahåller veterinärtjänster temporärt och sporadiskt i Finland, framgår av sökresultatet hur länge denna rättighet är i kraft. Efter att giltighetstiden gått ut hittas personens uppgifter inte längre i söktjänsten.

Uppgifter om begränsningar i rätten till yrkesutövning 

Sökresultatet visar, om en persons rätt att utöva veterinäryrket har begränsats. Ytterligare uppgifter om begränsningens varaktighet och innehåll fås från Livsmedelsverket (kontaktuppgifter nedan).

Om en person helt har fråntagits sin rätt att utöva veterinäryrket, innehåller informationstjänsten inte längre några uppgifter om personen.

Mera information om den offentliga informationstjänsten och dess användning: Sekreterare Anita Venäläinen, telefon 050 5553982 eller e-post till adressen kirjaamo@ruokavirasto.fi

 

Mer information

Sidan har senast uppdaterats 7.7.2022