Nyheter för företag

Nyhetsarkiv >>

 • 10. juli 2020

  Påse med chilinötter innehåller en annan produkt

  Kesko Abp har meddelat att de återkallat produkten K-Menu Chilinötter 500 g som de låtit tillverka. Återkallelsen gäller ett parti med bäst före datummärkningen 1.10.2020 och partiidentifikationen…

  Påse med chilinötter innehåller en annan produkt
 • 9. juli 2020

  Risker för växthälsan vid import av begagnade maskiner – känner du till importkraven?

  Maskiner som har använts i jord- och skogsbruk samlar på sig växt- och jordmaterial från åkrarna och skogen. I det här materialet kan det gömma sig växtsjukdomar eller skadegörare. Då maskinerna…

  Risker för växthälsan vid import av begagnade maskiner – känner du till importkraven?
 • 7. juli 2020

  Nigerianska bönor återkallas från handeln

  Livsmedelsverket har fått veta att torkade bönor av nigerianskt ursprung har släppts ut på den finländska marknaden. Import av nigerianska bönor till EU:s område är förbjudet med Kommissionens…

  Nigerianska bönor återkallas från handeln
 • 24. juni 2020

  Dags att börja ge akt på symtom på päronpest

  Växtsäsongen har nu kommit till det stadiet att symtom på bakteriesjukdomen päronpest kan börja synas på sjukdomens värdväxter. Päronpest är en sjukdom på bland andra äppelträd, päronträd och oxbär.…

  Dags att börja ge akt på symtom på päronpest
 • 24. juni 2020

  Avbrott i utbetalningen av stöd 16.7.–7.8.2020

  Utbetalningen och återkraven av stöd avbryts under perioden 16.7.–7.8.2020. Under avbrottet behandlas inga utbetalningar vid Livsmedelsverket. NTM-centralerna, kommunerna och Livsmedelsverket kan…

  Avbrott i utbetalningen av stöd 16.7.–7.8.2020
 • 23. juni 2020

  Barebells-glass har återkallats från handeln på grund av bristfällig allergenmärkning

  Livsmedelsverket har fått veta att glass av märket Barebells återkallas. Återkallelsen gäller två tillverkade partier av produkten Barebells Caramel Pecan Ice Cream Stick , L9032, bäst före 01/08/2020…

  Barebells-glass har återkallats från handeln på grund av bristfällig allergenmärkning
 • 23. juni 2020

  Felaktiga märkningar på förpackningen till räksallad

  Kesko Abp har meddelat att man återkallat produkten Pirkka Parhaat Räksallad Skagen 200 g som man låtit tillverka. På bottenetiketten som är avsedd för produkten Pirkka Parhaat Räksallad chiliaioli…

  Felaktiga märkningar på förpackningen till räksallad
 • 22. juni 2020

  Gelégodis orsakar kvävningsrisk

  Korrigering till meddelandet 16.6.2020: Enligt information fått från myndigheterna i Holland, gäller återkallelsen enbart fyra av de tidigare listade åtta produkter. Se listan och bilder ner. Enligt…

  Gelégodis orsakar kvävningsrisk
 • 18. juni 2020

  Kaffe innehåller extrakt av sprängticka som klassificeras som ett nytt livsmedel

  Green Room Oy och Rawmance Oy har meddelat att de återkallat från marknaden chagakaffe som enligt vad namnet antyder innehåller sprängticka. Sprängticka ( Inonotus obliquus ) betraktas i EU som ett…

  Kaffe innehåller extrakt av sprängticka som klassificeras som ett nytt livsmedel
 • 17. juni 2020

  Gelégodis orsakar kvävningsrisk

  Enligt information som Livsmedelsverket erhållit har till Finland införts gelégodis som kan orsaka en risk för kvävning. Enligt förordningen om tillsatser (EG) nr 1333/2008 får tillsatserna E 400, E…

  Gelégodis orsakar kvävningsrisk
 • 11. juni 2020

  I blåa Dipperstänger påträffades inga ingredienser som strider mot bestämmelserna

  I den spanska tillverkarens och Tullaboratoriets undersökningar som gällt kolastängerna Vidal Dipper XL Hallon framkom inga brott mot bestämmelserna. Livsmedelsverket anser det inte längre nödvändigt…

  I blåa Dipperstänger påträffades inga ingredienser som strider mot bestämmelserna
 • 10. juni 2020

  Ansökan om coronafinansiering till företag som är kopplade till gårdar, företag som förädlar och säljer jordbruksprodukter samt jordbrukets primärproduktionsföretag fortsätter

  Ansökan om temporära stöd till företag på landsbygden och jordbrukets primärproduktionsföretag fortsätter, även om tiden för ansökan om NTM-centralens coronafinansiering till andra företag gick ut måndag 8.6. De temporära stöden till företag på landsbygden och primärproduktionsföretag är avsedda för…

  Ansökan om coronafinansiering till företag som är kopplade till gårdar, företag som förädlar och säljer jordbruksprodukter samt jordbrukets primärproduktionsföretag fortsätter
 • 29. maj 2020

  Effektivare kontroll av fiskeriprodukternas spårbarhet

  Kontrollen av spårbarheten av fiskeri- och vattenbruksprodukter blir effektivare från och med juni 2020. Alla partier med havsfångade och -odlade fiskeriprodukter ska vara spårbara i alla led av…

  Effektivare kontroll av fiskeriprodukternas spårbarhet
 • 26. maj 2020

  Också potatis kan få cancer

  Under det internationella växtskyddsåret 2020 lyfter Livsmedelsverket fram potatisens kvalitets- och karantänskadegörare samt andra betydande skadegörare i potatis. Medvetenhet om sjukdomar och…

  Också potatis kan få cancer
 • 20. maj 2020

  Nya intyg för export till Moldavien finns nu i TRACES

  I maj 2020 har EU-kommissionen och Moldavien träffat en överenskommelse om nya veterinärintyg för export. De nya intygen som nu finns i TRACES är för fjäderfäkött, avelsfjäderfä, fiskeriprodukter,…

  Nya intyg för export till Moldavien finns nu i TRACES
 • 20. maj 2020

  Ansökan om coronafinansiering öppnades nu också för företag med koppling till gårdar, företag som förädlar jordbruksprodukter och företag inom primärproduktionen

  Ansökan om temporärt stöd till företag på landsbygden och inom primärproduktionen har inletts i e-tjänsten Hyrrä. De första ansökningarna har redan tagits upp till behandling vid NTM-centralerna, och beslutsfattandet inleds denna vecka.

  Ansökan om coronafinansiering öppnades nu också för företag med koppling till gårdar, företag som förädlar jordbruksprodukter och företag inom primärproduktionen
 • 18. maj 2020

  Mopptoppvirus gör potatisskörden obrukbar

  Under det internationella växtskyddsåret 2020 lyfter Livsmedelsverket fram potatisens kvalitets- och karantänskadegörare samt andra betydande skadegörare i potatis. Medvetenhet om sjukdomar och…

  Mopptoppvirus gör potatisskörden obrukbar
 • 29. april 2020

  Anmälningar om livsmedel för speciella medicinska ändamål och modersmjölksersättningar kan nu även lämnas elektroniskt

  Om livsmedel för speciella medicinska ändamål och modersmjölksersättningar kan nu också lämnas en anmälan via Livsmedelsverkets elektroniska tjänster vid sidan om den traditionella blanketten.…

  Anmälningar om livsmedel för speciella medicinska ändamål och modersmjölksersättningar kan nu även lämnas elektroniskt
 • 24. april 2020

  Suomi.fi-fullmakt tas i bruk i e-tjänsten Hyrrä

  Katso-auktoriseringen som används i samband med e-tjänster ersätts stegvis under år 2020 med Suomi.fi-fullmakt som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. I…

  Suomi.fi-fullmakt tas i bruk i e-tjänsten Hyrrä
 • 22. april 2020

  Livsmedelsverket främjar finsk export även under covid-19-pandemin

  Det råder undantagstillstånd i Finland men hos de statliga myndigheterna fortsätter arbetet för att främja export av finska livsmedel. Syftet är att säkerställa att exporten fungerar även under…

  Livsmedelsverket främjar finsk export även under covid-19-pandemin