Nyheter för företag

Nyhetsarkiv >>

 • 25. september 2020

  Nya veterinärintyg för export till Albanien finns nu i eCert-systemet

  Den 23 september 2020 Finland och Albanien har nu en överenskommelse om ett veterinärintyg för export av fjäderfäkött och griskött. Veterinärintyget fylls i och beviljas i Livsmedelsverkets…

  Nya veterinärintyg för export till Albanien finns nu i eCert-systemet
 • 2. september 2020

  Tillsynanvisning om kontroll av livsmedelstillsatser (tillsatser, aromer och enzymer) för livsmedelsföretagare och livsmedelstillsynsmyndigheter har uppdaterats

  Anvisningen har kompletterats med exempel på Anvisning 5731/04.02.00.01/2020/5/SV 34 (34) hur överföringsprincipen i artikel 18 i förordningen (EG) nr 1333/2008 tillämpas och med färgämnesbestämmelser…

  Tillsynanvisning om kontroll av livsmedelstillsatser (tillsatser, aromer och enzymer) för livsmedelsföretagare och livsmedelstillsynsmyndigheter har uppdaterats
 • 27. augusti 2020

  Gelégodis orsakar kvävningsrisk

  Enligt information som Livsmedelsverket erhållit har till Finland åter införts gelégodis som kan orsaka en risk för kvävning. Om motsvarande produkter varnades konsumenterna senast i mitten av juni.…

  Gelégodis orsakar kvävningsrisk
 • 27. augusti 2020

  Över 800 företagare med ekonomiska svårigheter som orsakats av coronapandemin har fått temporära understöd till företag på landsbygden och primärproduktionen

  NTM-centralerna har under sommaren beviljat sammanlagt cirka 7 miljoner euro i temporära understöd till företag på landsbygden och primärproduktionen. Det här är en knapp fjärdedel av det reserverade anslaget. Ännu återstår alltså medel att dela ut. Understöd kan sökas ända fram till utgången av år…

  Över 800 företagare med ekonomiska svårigheter som orsakats av coronapandemin har fått temporära understöd till företag på landsbygden och primärproduktionen
 • 26. augusti 2020

  Inte tillåtet att marknadsföra livsmedel för att lindra baksmälla

  Livsmedelsverket påminner om att man inte får marknadsföra livsmedel för att förebygga, behandla eller bota baksmälla, eftersom Europeiska kommissionen inte har godkänt ett sådant hälsopåstående.…

  Inte tillåtet att marknadsföra livsmedel för att lindra baksmälla
 • 15. juli 2020

  En miljard euro till landsbygden via Livsmedelsverkets system Hyrrä

  Via Livsmedelsverkets e-tjänst Hyrrä har det under de senaste fem åren redan betalats en miljard euro för utveckling av den finländska landsbygden.

  En miljard euro till landsbygden via Livsmedelsverkets system Hyrrä
 • 10. juli 2020

  Påse med chilinötter innehåller en annan produkt

  Kesko Abp har meddelat att de återkallat produkten K-Menu Chilinötter 500 g som de låtit tillverka. Återkallelsen gäller ett parti med bäst före datummärkningen 1.10.2020 och partiidentifikationen…

  Påse med chilinötter innehåller en annan produkt
 • 9. juli 2020

  Risker för växthälsan vid import av begagnade maskiner – känner du till importkraven?

  Maskiner som har använts i jord- och skogsbruk samlar på sig växt- och jordmaterial från åkrarna och skogen. I det här materialet kan det gömma sig växtsjukdomar eller skadegörare. Då maskinerna…

  Risker för växthälsan vid import av begagnade maskiner – känner du till importkraven?
 • 7. juli 2020

  Nigerianska bönor återkallas från handeln

  Livsmedelsverket har fått veta att torkade bönor av nigerianskt ursprung har släppts ut på den finländska marknaden. Import av nigerianska bönor till EU:s område är förbjudet med Kommissionens…

  Nigerianska bönor återkallas från handeln
 • 24. juni 2020

  Dags att börja ge akt på symtom på päronpest

  Växtsäsongen har nu kommit till det stadiet att symtom på bakteriesjukdomen päronpest kan börja synas på sjukdomens värdväxter. Päronpest är en sjukdom på bland andra äppelträd, päronträd och oxbär.…

  Dags att börja ge akt på symtom på päronpest
 • 24. juni 2020

  Avbrott i utbetalningen av stöd 16.7.–7.8.2020

  Utbetalningen och återkraven av stöd avbryts under perioden 16.7.–7.8.2020. Under avbrottet behandlas inga utbetalningar vid Livsmedelsverket. NTM-centralerna, kommunerna och Livsmedelsverket kan…

  Avbrott i utbetalningen av stöd 16.7.–7.8.2020
 • 23. juni 2020

  Barebells-glass har återkallats från handeln på grund av bristfällig allergenmärkning

  Livsmedelsverket har fått veta att glass av märket Barebells återkallas. Återkallelsen gäller två tillverkade partier av produkten Barebells Caramel Pecan Ice Cream Stick , L9032, bäst före 01/08/2020…

  Barebells-glass har återkallats från handeln på grund av bristfällig allergenmärkning
 • 23. juni 2020

  Felaktiga märkningar på förpackningen till räksallad

  Kesko Abp har meddelat att man återkallat produkten Pirkka Parhaat Räksallad Skagen 200 g som man låtit tillverka. På bottenetiketten som är avsedd för produkten Pirkka Parhaat Räksallad chiliaioli…

  Felaktiga märkningar på förpackningen till räksallad
 • 22. juni 2020

  Gelégodis orsakar kvävningsrisk

  Korrigering till meddelandet 16.6.2020: Enligt information fått från myndigheterna i Holland, gäller återkallelsen enbart fyra av de tidigare listade åtta produkter. Se listan och bilder ner. Enligt…

  Gelégodis orsakar kvävningsrisk
 • 18. juni 2020

  Kaffe innehåller extrakt av sprängticka som klassificeras som ett nytt livsmedel

  Green Room Oy och Rawmance Oy har meddelat att de återkallat från marknaden chagakaffe som enligt vad namnet antyder innehåller sprängticka. Sprängticka ( Inonotus obliquus ) betraktas i EU som ett…

  Kaffe innehåller extrakt av sprängticka som klassificeras som ett nytt livsmedel
 • 17. juni 2020

  Gelégodis orsakar kvävningsrisk

  Enligt information som Livsmedelsverket erhållit har till Finland införts gelégodis som kan orsaka en risk för kvävning. Enligt förordningen om tillsatser (EG) nr 1333/2008 får tillsatserna E 400, E…

  Gelégodis orsakar kvävningsrisk
 • 11. juni 2020

  I blåa Dipperstänger påträffades inga ingredienser som strider mot bestämmelserna

  I den spanska tillverkarens och Tullaboratoriets undersökningar som gällt kolastängerna Vidal Dipper XL Hallon framkom inga brott mot bestämmelserna. Livsmedelsverket anser det inte längre nödvändigt…

  I blåa Dipperstänger påträffades inga ingredienser som strider mot bestämmelserna
 • 10. juni 2020

  Ansökan om coronafinansiering till företag som är kopplade till gårdar, företag som förädlar och säljer jordbruksprodukter samt jordbrukets primärproduktionsföretag fortsätter

  Ansökan om temporära stöd till företag på landsbygden och jordbrukets primärproduktionsföretag fortsätter, även om tiden för ansökan om NTM-centralens coronafinansiering till andra företag gick ut måndag 8.6. De temporära stöden till företag på landsbygden och primärproduktionsföretag är avsedda för…

  Ansökan om coronafinansiering till företag som är kopplade till gårdar, företag som förädlar och säljer jordbruksprodukter samt jordbrukets primärproduktionsföretag fortsätter
 • 29. maj 2020

  Effektivare kontroll av fiskeriprodukternas spårbarhet

  Kontrollen av spårbarheten av fiskeri- och vattenbruksprodukter blir effektivare från och med juni 2020. Alla partier med havsfångade och -odlade fiskeriprodukter ska vara spårbara i alla led av…

  Effektivare kontroll av fiskeriprodukternas spårbarhet
 • 26. maj 2020

  Också potatis kan få cancer

  Under det internationella växtskyddsåret 2020 lyfter Livsmedelsverket fram potatisens kvalitets- och karantänskadegörare samt andra betydande skadegörare i potatis. Medvetenhet om sjukdomar och…

  Också potatis kan få cancer