Nyheter för företag

Nyhetsarkiv >>

 • 13. april 2022

  Livsmedelskedjans nyhetsbrev: Ämnen bland andra lättnader i förpackningspåskrifter och ekocertifikat

  Det andra nyhetsbrevet för livsmedelskedjan för 2022 har publicerats. Nyhetsbrevet innehåller aktuella plock om livsmedelsbranschen, ekolivsmedel, export/import och projekt inom livsmedelskedjan.…

  Livsmedelskedjans nyhetsbrev: Ämnen bland andra lättnader i förpackningspåskrifter och ekocertifikat
 • 12. april 2022

  Goda skördar av lingon och stensopp trots den torra högsommaren

  Skörden av vilda bär var god år 2021. Av de vilda bären plockades främst lingon till försäljning. Till följd av den lyckade pollineringen var lingonskörden större än året innan. Av de vilda svamparna…

  Goda skördar av lingon och stensopp trots den torra högsommaren
 • 24. mars 2022

  Blogg: Jakten på den rätta – projektidén

  Under den EU-finansieringsperiod som inleds 2023 kommer det att bli ännu viktigare att påvisa effekterna av finansieringen för utveckling av landsbygden, skriver ledande expert Susanna Ollila i vår blogg.

  Blogg: Jakten på den rätta – projektidén
 • 15. mars 2022

  Stöden tryggar den inhemska matproduktionen och utvecklar servicen på landsbygden

  Jordbruket och landsbygdsutvecklingen i Finland finansierades i fjol med sammanlagt ungefär två miljarder euro. Av den här summan utgör EU-finansieringen cirka 48 procent Livsmedelsverket har i sin…

  Stöden tryggar den inhemska matproduktionen och utvecklar servicen på landsbygden
 • 24. februari 2022

  Antalet återkallelser av livsmedel ökade ytterligare år 2021

  Enligt den information som Livsmedelsverket samlat in återkallades för första gången över 300 livsmedel från den finska marknaden år 2021 (309 fall). Antalet återkallelser ökar för sjätte året i…

  Antalet återkallelser av livsmedel ökade ytterligare år 2021
 • 18. februari 2022

  En grundavgift för tillsyn tas ut av livsmedelsföretag som övervakas av den kommunala tillsynsmyndigheten år 2022

  Kommunerna börjar ta ut en grundavgift på 150 euro för livsmedelstillsyn av företagen under det första kvartalet 2022. Till exempel lanthandlar behöver dock inte betala grundavgiften för tillsyn. Läs…

  En grundavgift för tillsyn tas ut av livsmedelsföretag som övervakas av den kommunala tillsynsmyndigheten år 2022
 • 16. februari 2022

  Livsmedelskedjans nyhetsbrev nu på svenska

  Det första nyhetsbrevet för livsmedelskedjan för 2022 har publicerats. Nyhetsbrevet innehåller aktuella plock om livsmedelsbranschen,  ekolivsmedel,  export/import och projekt inom livsmedelskedjan.…

  Livsmedelskedjans nyhetsbrev nu på svenska
 • 8. februari 2022

  Inbesparingar i elräkningen för företag på landsbygden

  Mikroföretag och små företag som är verksamma på landsbygden kan nu ansöka om stöd för att täcka en tredjedel av kostnaderna för övergången till förnybar energi. Med hjälp av stödet kan man skaffa till exempel solpaneler eller luftvärmepumpar och på detta sätt spara på elräkningen.

  Inbesparingar i elräkningen för företag på landsbygden
 • 1. februari 2022

  Trygg mat med hygienpass redan under 20 år

  I år fyller det finländska hygienpasset inom livsmedelsbranschen 20 år. Fram till februari 2022 har det beviljats nära 1 358 000 hygienpass.  En stor grupp finländare har redan grundläggande kunskaper…

  Trygg mat med hygienpass redan under 20 år
 • 21. januari 2022

  Användning av titandioxid som tillsats i livsmedel förbjuds

  Livsmedel som innehåller titandioxid (E171) får inte släppas ut på marknaden efter 7.8.2022. Efter detta datum får livsmedel saluföras till dess att datum för minsta hållbarhetstid har löpt ut eller…

  Användning av titandioxid som tillsats i livsmedel förbjuds
 • 14. januari 2022

  Livsmedelsverket och Tukes har testat dricksflaskor i plast för småbarn – en av tio testade dricksflaskor konstaterades farlig

  Livsmedelsverket och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har testat dricksflaskor för småbarn i Tullaboratoriet. En dricksflaska konstaterades ha en allvarlig säkerhetsbrist. I dragtestet lossnade…

  Livsmedelsverket och Tukes har testat dricksflaskor i plast för småbarn – en av tio testade dricksflaskor konstaterades farlig
 • 17. december 2021

  Nästan 180 bybutiker beviljades understöd av Livsmedelsverket

  Livsmedelsverket har beviljat 178 bybutiker stöd för bybutiker. Målet är att utbetalningen ska ske senast i början av 2022. Nu i höst var stödområdet större än tidigare, och nästan alla köpmän som hade ansökt om stödet fick ett positivt beslut.

  Nästan 180 bybutiker beviljades understöd av Livsmedelsverket
 • 2. december 2021

  Driftsavbrott i e-tjänsterna 3–5.12.2021

  Livsmedelsverkets e-tjänster är ur bruk från och med fredag 3.12 kl. 16.15. Orsaken till driftsavbrottet är underhåll av datasystemen. E-tjänsterna kan användas som normalt senast måndag 6.12 kl. 8.…

  Driftsavbrott i e-tjänsterna 3–5.12.2021
 • 30. november 2021

  Örter och kryddor som föremål för misstänkt förfalskning

  I ett projekt som samordnades av Europeiska kommissionen utreddes äktheten i örter och kryddor. I projektet undersöktes oregano, paprika och chili, gurkmeja, peppar, spiskummin och saffran.…

  Örter och kryddor som föremål för misstänkt förfalskning
 • 29. november 2021

  EU:s återhämtningsfinansiering ger skjuts åt landsbygdsföretagens investeringar i förnybar energi – ansökan pågår nu

  EU:s återhämtningsmedel främjar omställningen till miljövänlig teknik. Förutom biogasanläggningar stöds andra investeringar där förnybar energi eller sådan teknik som effektiviserar företagets produktion tas i bruk. Med återhämtningsmedlen finansieras dessutom planering av ägarbyten i företag.…

  EU:s återhämtningsfinansiering ger skjuts åt landsbygdsföretagens investeringar i förnybar energi – ansökan pågår nu
 • 5. november 2021

  En grundavgift för tillsyn tas ut av livsmedelsföretag som övervakas av den kommunala tillsynsmyndigheten år 2022

  Kommunerna börjar ta ut en grundavgift på 150 euro för livsmedelstillsyn av företagen under det första kvartalet 2022. Till exempel lanthandlar behöver dock inte betala grundavgiften för tillsyn.…

  En grundavgift för tillsyn tas ut av livsmedelsföretag som övervakas av den kommunala tillsynsmyndigheten år 2022
 • 5. november 2021

  Stöd söktes av 186 bybutiker på landsbygden

  I den ansökningsomgång som gällde stöd för bybutiker och som avslutades den sista oktober lämnades 186 ansökningar in till Livsmedelsverket. Livsmedelsverket har som mål att besluten om beviljande av stöd ska fattas före årsskiftet.

  Stöd söktes av 186 bybutiker på landsbygden
 • 27. oktober 2021

  Viktigt stöd har intresserat färre lanthandlare än väntat – ansökan avslutas 31.10.2021

  Under höstens ansökningsomgång har stödet för bybutiker väckt mindre intresse bland köpmän än väntat. Tidigare år har stödet visat sig vara till nytta för många bybutiker, men hittills i år har bara omkring 130 ansökningar lämnats in. Ansökningstiden går ut på söndag 31.10.2021.

  Viktigt stöd har intresserat färre lanthandlare än väntat – ansökan avslutas 31.10.2021
 • 27. oktober 2021

  Tiden för ansökan om coronastöd till landsbygdsföretag och primärproduktion går ut 15.11.2021

  Ansökningstiden för temporärt understöd till företag på landsbygden och till primärproduktionen går ut 15.11.2021. Det temporära understödets syfte har varit att hjälpa företag vars ekonomiska situation försämrades på grund av de marknads- och produktionsstörningar som coronapandemin orsakat.

  Tiden för ansökan om coronastöd till landsbygdsföretag och primärproduktion går ut 15.11.2021
 • 18. oktober 2021

  Stöd för energi- och resurseffektivitet i landsbygdsföretag och för ägarbyten kan sökas

  Från och med 18.10 kan mikro- och småföretag på landsbygden ansöka om stöd för investeringar som främjar en övergång till förnybar teknik och företagets energi- och resurseffektivitet. Investeringarna…

  Stöd för energi- och resurseffektivitet i landsbygdsföretag och för ägarbyten kan sökas