Nyheter för företag

Nyhetsarkiv >>

 • 20. juni 2024

  Avgifter för investeringar i våtmarker och fåror kan nu sökas

  De som genomför investeringar i våtmarker och fåror kan nu ansöka om utbetalning av stöd för de investeringsprojekt för vilka de förra året ansökt om stöd och fått ett positivt beslut. Utbetalning…

  Avgifter för investeringar i våtmarker och fåror kan nu sökas
 • 20. juni 2024

  Beslut om utbetalning av projektstöd börjar fattas

  Nu börjar NTM-centralerna fatta beslut om utbetalning av projektstöd. Stöden betalas till de sökandes konton allteftersom NTM-centralerna har fattat beslut. Stöd betalas inte under tiden…

  Beslut om utbetalning av projektstöd börjar fattas
 • 19. juni 2024

  Korrekta svar gavs till deltagarna i hygienpasstester - Översättningsbyråns ägare dömd för grovt bedrägeri och för grov förfalskning

  Helsingfors hovrätt har den 7 juni 2024 meddelat en dom om grov förfalskning mot en person, som deltagit i anordnandet av hygienpasstester i Vanda mellan 2015 och 2018. Hygienpasstesterna var tester i…

  Korrekta svar gavs till deltagarna i hygienpasstester - Översättningsbyråns ägare dömd för grovt bedrägeri och för grov förfalskning
 • 19. juni 2024

  Resultaten från gårdars djurskyddsinspektioner har förbättrats något, i fråga om hästtransporter är situationen den motsatta

  Försummelserna har minskat något på de inspekterade produktionsdjursgårdarna. Det framgår av Livsmedelsverkets senaste rapport om djurskyddstillsynen. Vid de urvalsbaserade djurskyddsinspektionerna…

  Resultaten från gårdars djurskyddsinspektioner har förbättrats något, i fråga om hästtransporter är situationen den motsatta
 • 19. juni 2024

  Viktigt att fästa uppmärksamhet vid den mikrobiologiska kvaliteten på hästars hö

  När skördetiden närmar sig är det viktigt att se till att det inte förekommer brister i den mikrobiologiska kvaliteten på torrhö och hösilage för hästar. Grovfoder av god kvalitet utgör grunden för…

  Viktigt att fästa uppmärksamhet vid den mikrobiologiska kvaliteten på hästars hö
 • 18. juni 2024

  Tidtabellen för utbetalning av jordbrukarstöd har publicerats

  Livsmedelsverket har publicerat en målinriktad tidtabell för utbetalningen av jordbrukarstöd hösten 2024. Utbetalningstidpunkterna presenteras på månadsnivå. Jordbrukarstöden betalas ut enligt samma…

  Tidtabellen för utbetalning av jordbrukarstöd har publicerats
 • 18. juni 2024

  Risk för främmande platsföremål i talkkunamjöl

  Hirvelän Kaurapaahtimo Oy i Kangasala har meddelat att det har återkallat ett parti av Hirvelän Uunitalkkuna som företaget tillverkat. Produkten är förpackad i en orange påse med en vikt på 750 gram.…

  Risk för främmande platsföremål i talkkunamjöl
 • 18. juni 2024

  Referenslaboratoriets nyhetsbrev 2/2024

  Referenslaboratoriets nyhetsbrev 2/2024  har publicerats. I Livsmedelsverkets elektroniska nyhetsbrevet ges information om aktuella frågor som rör laboratoriemetoder, provtagning och tillsyn och om…

  Referenslaboratoriets nyhetsbrev 2/2024
 • 18. juni 2024

  Kurs till mikrobiologiska laboratorier 27. –28.11.2024

  Livsmedelsverket ordnar i samarbete med NMKL en grundkurs i mikrobiologisk analys för laboratoriepersonal 27.–28.11.2024. Kursen fokuserar på livsmedelsanalys, men innehållet kan också vara till nytta…

  Kurs till mikrobiologiska laboratorier 27. –28.11.2024
 • 17. juni 2024

  Tillämpningsanvisning om bestämmelserna om hushållsvatten

  Valvira har på sin webbplats publicerat en Tillämpningsanvisning om bestämmelserna om hushållsvatten som utarbetats tillsammans med intressentgrupper. I den har man sammanställt anvisningar som är…

  Tillämpningsanvisning om bestämmelserna om hushållsvatten
 • 17. juni 2024

  Lämnande av myndighetsprovresultat för hushållsvatten till överföringstjänsten för analysuppgifter

  I resultaten av myndighetsproven för hushållsvatten, som laboratorierna har levererat till överföringstjänsten för analysuppgifter, har man observerat vissa avvikelser. Avvikelserna har särskilt gällt…

  Lämnande av myndighetsprovresultat för hushållsvatten till överföringstjänsten för analysuppgifter
 • 17. juni 2024

  Anvisning för tillämpning av förordningen om boendehälsa: mineralfibrer

  Valvira har 3.5.2024 gjort en ändring i anvisningen om tillämpning av förordningen om boendehälsa gällande mineralfibrer. På sidan 11, i del 3, under punkt 1.6 i tillämpningsanvisningen har följande…

  Anvisning för tillämpning av förordningen om boendehälsa: mineralfibrer
 • 17. juni 2024

  Anmäl ändringar i ackrediteringen till Livsmedelsverket så snart som möjligt

  Livsmedelsverket följer regelbundet upp ackrediterade och utvärderade kompetensområden för utsedda och godkända laboratorier som en del av tillsynen över laboratorierna. Kompetensområdet jämförs med…

  Anmäl ändringar i ackrediteringen till Livsmedelsverket så snart som möjligt
 • 17. juni 2024

  Rekommendationen att analysera kloren i bassängvattnet med kort fördröjning fick stöd i laboratoriernas validering

  Laboratorier som utför kloranalyser enligt hälsoskyddslagen har ombetts validera den tid som går åt från provtagning till analys före utgången av januari 2024. I samband med samma brev har man…

  Rekommendationen att analysera kloren i bassängvattnet med kort fördröjning fick stöd i laboratoriernas validering
 • 17. juni 2024

  Pikantti-arbetsyta för utsedda laboratorier och myndigheter

  Livsmedelsverket har tagit i bruk Pikantti-arbetsytan som är avsedd för utsedda och godkända laboratorier. Arbetsytan är en gemensam informationskanal för godkända laboratorier och myndigheter som har…

  Pikantti-arbetsyta för utsedda laboratorier och myndigheter
 • 17. juni 2024

  Risk för främmande föremål i metall i slickepinnar

  Normal A/S har meddelat att de har återkallat alla Lolli-slickepinnar som var i försäljning. Det är fråga om en påse på 250 gram med 25 st. hårda slickepinnar i olika smaker. En del konsumentrespons…

  Risk för främmande föremål i metall i slickepinnar
 • 17. juni 2024

  Aktuellt på laboratoriefronten 2.10.2024

  Livsmedelsverket, FINAS och Valvira ordnar utbildningen Aktuellt på laboratoriefronten 2.10.2024. Utbildningen genomförs på distans via Teams. Utbildningen är avsedd för laboratorier som godkänts av…

  Aktuellt på laboratoriefronten 2.10.2024
 • 13. juni 2024

  Ännu hinner du ansöka om stöd för investeringar som förbättrar vattendragens tillstånd

  Stöd för icke-produktiva investeringar i våtmarker och fåror kan sökas fram till den 30.6.2024. Med hjälp av stödet kan man anlägga en våtmark, ett dike vid sidan av ett översvämningsområde eller ett…

  Ännu hinner du ansöka om stöd för investeringar som förbättrar vattendragens tillstånd
 • 12. juni 2024

  Driftsavbrott i Viputjänsten 19.6

  Livsmedelsverkets Viputjänsten är ur bruk den 19 juni 2024. Avbrottet beror på en uppdatering av Viputjänsten. Avbrottet hindrar åtkomst till Viputjänsten. Det kan också förekomma störningar i…

  Driftsavbrott i Viputjänsten 19.6
 • 12. juni 2024

  Ändringar i införselkraven för sällskapsdjur som förs in från Ryssland och Belarus

  Från och med 16.9.2024 ska hundar, katter och frettar som förs in från Ryssland och Belarus både ha en giltig vaccination mot rabies och ett intyg över rabiesantikroppstest. Tidigare har det räckt med…

  Ändringar i införselkraven för sällskapsdjur som förs in från Ryssland och Belarus