Nyheter för företag

Nyhetsarkiv >>

 • 21. december 2023

  Nytt stöd för utveckling av företag som förädlar jordbruksprodukter finns nu tillgängligt

  För att utveckla verksamheten i företag som tillverkar och säljer jordbruksprodukter finns ett nytt stöd som kan täcka hälften av kostnaderna för de experttjänster som används för att utveckla…

  Nytt stöd för utveckling av företag som förädlar jordbruksprodukter finns nu tillgängligt
 • 22. juni 2023

  Livsmedelsverket beviljade understöd till 181 bybutiker

  Livsmedelsverket har beviljat bybutiksstöd åt 181 bybutiker på landsbygden. Största delen av bybutikerna på landsbygden ansökte om stöd och stödet beviljades nästan alla som ansökte om det. Cirka 83…

  Livsmedelsverket beviljade understöd till 181 bybutiker
 • 25. april 2023

  Ansökan om stöd för bybutiker upphör 2.5.2023

  Bybutiker på landsbygden hinner ännu ansöka om stödet för bybutiker, ansökan pågår fram till den 2 maj 2023. Hittills har cirka 60 butiker lämnat in en ansökan till Livsmedelsverket. Förra…

  Ansökan om stöd för bybutiker upphör 2.5.2023
 • 6. mars 2023

  Ansökan om stöd för bybutiker ska lämnas 13.3.–2.5.2023

  Butiker på landsbygden kan ansöka om stöd för bybutiker 13.3–2.5.2023. Bybutiksstödet är ett stöd som är avsett för dagligvarubutiker på landsbygden och som syftar till att främja tillgången till…

  Ansökan om stöd för bybutiker ska lämnas 13.3.–2.5.2023
 • 27. december 2022

  Livsmedelsverket kommer att förlänga lättnader i fråga om förpackningspåskrifter på livsmedel till den 30 april 2023

  Den exceptionella situation som kriget i Ukraina orsakade fortsätter och tillgången på råvarorna i ett livsmedel fortsätter att variera. På grund av problem med tillgången kan aktörerna i…

  Livsmedelsverket kommer att förlänga lättnader i fråga om förpackningspåskrifter på livsmedel till den 30 april 2023
 • 8. november 2022

  Lämna en anmälan till Livsmedelsverket om alla nya kompletta kostersättningar för viktkontroll

  Med komplett kostersättning för viktkontroll avses livsmedel med särskild sammansättning avsedda att användas i energibegränsade dieter för viktminskning som ersätter samtliga måltider under dagen.…

  Lämna en anmälan till Livsmedelsverket om alla nya kompletta kostersättningar för viktkontroll
 • 27. oktober 2022

  Inbesparingar i elräkningen för företag på landsbygden – stöd kan sökas till 30.11.2022

  Mikroföretag och små företag som är verksamma på landsbygden kan fortfarande ansöka om stöd för att täcka en tredjedel av kostnaderna för övergången till förnybar energi. Med hjälp av stödet kan man…

  Inbesparingar i elräkningen för företag på landsbygden – stöd kan sökas till 30.11.2022
 • 24. augusti 2022

  Livsmedelskedjans nyhetsbrev: Livsmedelssäkerheten i Finland utvecklas i gott samarbete

  Det fjärde nyhetsbrevet för livsmedelskedjan för 2022 har publicerats. Nyhetsbrevet innehåller aktuella plock om livsmedelsbranschen, ekolivsmedel, export/import och projekt inom livsmedelskedjan.…

  Livsmedelskedjans nyhetsbrev: Livsmedelssäkerheten i Finland utvecklas i gott samarbete
 • 1. juli 2022

  Så här sköter du egenkontroll i restaurangen

  Egenkontrollen gör att livsmedelsföretagen kan identifiera och hantera riskerna i sin egen verksamhet. Det uppstår ekonomiska fördelar när det blir mindre svinn. Det viktigaste är att erbjuda kunderna…

  Så här sköter du egenkontroll i restaurangen
 • 28. juni 2022

  Råvara för djurfoder som utgjorde en coronarisk smugglades till Finland

  Tullen har genomfört en förundersökning av ett brottsfall i samband med livsmedelskedjan där en animalisk foderråvara misstänks ha smugglats från Danmark till Finland. Fodret, som levererades till…

  Råvara för djurfoder som utgjorde en coronarisk smugglades till Finland
 • 21. juni 2022

  Livsmedelssäkerheten i Finland utvecklas i gott samarbete

  Resultaten av myndighetstillsynen och -undersökningarna 2021 visar att livsmedelstillsynen i Finland fungerar och livsmedelssäkerhetsnivån är god. År 2021 publicerades sammanlagt över 19 000 rapporter…

  Livsmedelssäkerheten i Finland utvecklas i gott samarbete
 • 21. juni 2022

  Köttprodukter dras tillbaka från marknaden

  Livsmedelsverket har fattat beslut om att alla köttprodukter som Sikabaarin Lihatuote Oy har tillverkat ska förstöras, eftersom livsmedelssäkerheten inte kan säkerställas i dem. Beslutet om…

  Köttprodukter dras tillbaka från marknaden
 • 17. juni 2022

  Två omfattande informationspaket har publicerats för att främja den biologiska mångfalden

  Att värna om naturens mångfald är en del av en trygg och ansvarsfull matproduktion. Den garanterar också naturens välbefinnande och hållbarhet mot olika krissituationer. Vi har publicerat två…

  Två omfattande informationspaket har publicerats för att främja den biologiska mångfalden
 • 15. juni 2022

  Livsmedelskedjans nyhetsbrev: Ämnen bland andra salthalten i livsmedlen måste ytterligare minskas

  Det tredje nyhetsbrevet för livsmedelskedjan för 2022 har publicerats. Nyhetsbrevet innehåller aktuella plock om livsmedelsbranschen, ekolivsmedel, export/import och projekt inom livsmedelskedjan.…

  Livsmedelskedjans nyhetsbrev: Ämnen bland andra salthalten i livsmedlen måste ytterligare minskas
 • 8. juni 2022

  Blogg: Hyrrä förnyas bit för bit till den nya finansieringsperioden

  I CAP-beredningens workshoppar, vid diskussioner med intressenter och i separata idéworkshoppar har användarna och deras önskemål hörsammats noga också från systemutvecklingens perspektiv. Vi har samlat in en stor tunna med önskemål och från den har det varit enkelt att ösa upp idéer för att…

  Blogg: Hyrrä förnyas bit för bit till den nya finansieringsperioden
 • 23. maj 2022

  Salthalten i livsmedlen måste ytterligare minskas

  På den finska marknaden bjuds ut överraskande många förpackade livsmedel som är kraftigt saltade. Enligt Livsmedelsverkets riksomfattande projekt för tillsyn över salthalten och näringsvärdet borde…

  Salthalten i livsmedlen måste ytterligare minskas
 • 19. maj 2022

  Ingen stor förändring i antalet matförgiftningsepidemier år 2021

  I det nationella matförgiftningsregistret infördes år 2021 46 livsmedelsburna epidemier i vilka inemot 1400 personer insjuknade. Den vanligaste sjukdomsalstraren var noroviruset. I en…

  Ingen stor förändring i antalet matförgiftningsepidemier år 2021
 • 13. april 2022

  Livsmedelskedjans nyhetsbrev: Ämnen bland andra lättnader i förpackningspåskrifter och ekocertifikat

  Det andra nyhetsbrevet för livsmedelskedjan för 2022 har publicerats. Nyhetsbrevet innehåller aktuella plock om livsmedelsbranschen, ekolivsmedel, export/import och projekt inom livsmedelskedjan.…

  Livsmedelskedjans nyhetsbrev: Ämnen bland andra lättnader i förpackningspåskrifter och ekocertifikat
 • 12. april 2022

  Goda skördar av lingon och stensopp trots den torra högsommaren

  Skörden av vilda bär var god år 2021. Av de vilda bären plockades främst lingon till försäljning. Till följd av den lyckade pollineringen var lingonskörden större än året innan. Av de vilda svamparna…

  Goda skördar av lingon och stensopp trots den torra högsommaren
 • 24. mars 2022

  Blogg: Jakten på den rätta – projektidén

  Under den EU-finansieringsperiod som inleds 2023 kommer det att bli ännu viktigare att påvisa effekterna av finansieringen för utveckling av landsbygden, skriver ledande expert Susanna Ollila i vår blogg.

  Blogg: Jakten på den rätta – projektidén