Nyheter för företag

Nyhetsarkiv >>

 • 22. juli 2021

  EU-omfattande förfarande för att från marknaden dra tillbaka livsmedel som innehåller etylenoxid

  Under de senaste månaderna har flera livsmedel dragits tillbaka från marknaden på grund av etylenoxid. Bland annat sesamfrön och livsmedel som framställts av dem samt kosttillskott som innehåller…

  EU-omfattande förfarande för att från marknaden dra tillbaka livsmedel som innehåller etylenoxid
 • 5. juli 2021

  Tillredning och servering av mediumstekta köttfärsbiffar

  Tillredning och servering av mediumstekta köttfärsbiffar - Rekommendation för aktörer i livsmedelsbranschen pdf Tillredning och servering av mediumstekta köttfärsbiffar - exempel på varningstext pdf

  Tillredning och servering av mediumstekta köttfärsbiffar
 • 5. juli 2021

  Oiva-anvisningarna har uppdaterats

  Anvisningar för registrerad livsmedelsverksamhet   försäljning, servering, och industriell tillverkningen (spannmål, grönsaker, frukt, bär, drycker, färdigmat, kosttillskott) transport och lagring.…

  Oiva-anvisningarna har uppdaterats
 • 29. juni 2021

  Grobarheten är god på utsäde av köksväxter som säljs till konsumenter, men undantag finns också

  Grobarheten var god för majoriteten av proverna från småförpackningar av utsäde av köksväxter, s.k. konsumentförpackningar, och för en del var grobarheten till och med utmärkt. Sex utsädespartier…

  Grobarheten är god på utsäde av köksväxter som säljs till konsumenter, men undantag finns också
 • 22. juni 2021

  Åter aktuellt att göra observationer med tanke på asiatiska långhorningen

  Asiatiska långhorningen är en asiatisk skalbagge som ödelägger lövträd och som i den internationella handeln sprider sig via emballage av trä. År 2015 påträffades skalbaggen i området Kungsbacka och…

  Åter aktuellt att göra observationer med tanke på asiatiska långhorningen
 • 21. juni 2021

  Dags att börja ge akt på symtom på päronpest

  Växtsäsongen har nu kommit till det stadiet att symtom på bakteriesjukdomen päronpest kan börja synas på sjukdomens värdväxter. Päronpest är en sjukdom på bland andra äppelträd, päronträd och oxbär.…

  Dags att börja ge akt på symtom på päronpest
 • 18. juni 2021

  Nu kan du ansöka elektroniskt om inledande av ett nytt projekt för marknadstillträde

  Tillträdet för produkter i livsmedelskedjan på marknader utanför EU kan kräva myndighetsåtgärder, till exempel uppgörandet av exportutredningar till destinationsländerna. När ditt företag behöver…

  Nu kan du ansöka elektroniskt om inledande av ett nytt projekt för marknadstillträde
 • 18. juni 2021

  Nya extra garantier för kött i bruk inom exporten till Uruguay och Kanada

  Extra garanti för svinkött till Uruguay I fortsättningen ska partier av svinkött som exporteras till Uruguay ha en extra garanti utöver de allmänna intygen för kött och köttprodukter. I den extra…

  Nya extra garantier för kött i bruk inom exporten till Uruguay och Kanada
 • 17. juni 2021

  JSM: Det temporära understödet till företag inom primär jordbruksproduktion och landsbygdsföretag får fortsättning

  Statsrådet beslutade vid sitt sammanträde på torsdagen att förlänga giltighetstiden för förordningarna om temporärt stöd till företag inom primär jordbruksproduktion och landsbygdsföretag till utgången av 2021.

  JSM: Det temporära understödet till företag inom primär jordbruksproduktion och landsbygdsföretag får fortsättning
 • 16. juni 2021

  Märkning om jordgubbarnas ursprungsland måste alltid finnas

  Lockförsedda jordgubbsaskar ska märkas med jordgubbarnas ursprungsland, packare, partikod, kvalitetsklass och innehållets mängd. Även askar utan lock och jordgubbar som säljs i lösvikt ska förses med…

  Märkning om jordgubbarnas ursprungsland måste alltid finnas
 • 7. juni 2021

  Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp får sökas

  Lagringsstödet för skogsbär och skogssvamp 2021 får sökas. Stödet är avsett att delvis ersätta kostnaderna för långvarig lagring av skogsbär och skogssvampar som plockats och lagrats inom området för…

  Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp får sökas
 • 3. juni 2021

  Kontrollenheten här, god dag!

  När Livsmedelsverkets namn stod klart funderade vi vad en verkstadsföretagare månntro säger när vi presenterar oss: –Livsmedelsverkets kontrollenhet här, god dag. Ni har fått stöd för en CNC-svarv. Vi…

  Kontrollenheten här, god dag!
 • 26. maj 2021

  Smaragdgröna asksmalpraktbaggen har spritt sig till Petersburg – korsar den gränsen till Finland?

  Smaragdgröna asksmalpraktbaggen är en skalbagge som angriper askar och som spritt sig från Asien till den västra delen av Ryssland. År 2020 påträffades denna karantänskadegörare i Petersburg, dit den…

  Smaragdgröna asksmalpraktbaggen har spritt sig till Petersburg – korsar den gränsen till Finland?
 • 21. maj 2021

  En ny skadegörare på äpple har påträffats i Finland – Grapholita inopinata är en ny art i hela EU

  I Finland har påträffats en ny fjärilsart, Grapholita inopinata. Arten är en betydande skadegörare på äpple i de östra delarna av Ryssland samt i norra Kina och den hör enligt…

  En ny skadegörare på äpple har påträffats i Finland – Grapholita inopinata är en ny art i hela EU
 • 17. maj 2021

  Driftsavbrott i e-tjänsterna 21–23.5.2021

  Livsmedelsverkets e-tjänster är ur bruk från och med fredag 21.5 kl. 16.15. Orsaken till driftsavbrottet är underhåll av datasystemen. E-tjänsterna kan användas som normalt senast måndag 24.5 kl. 8.…

  Driftsavbrott i e-tjänsterna 21–23.5.2021
 • 10. maj 2021

  Användningen av titandioxid som livsmedelstillsats kommer att förbjudas

  Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) publicerade 6.5.2021 den bedömning av säkerheten hos titandioxid som livsmedelstillsats som länge varit under arbete. EFSA konstaterar i sitt…

  Användningen av titandioxid som livsmedelstillsats kommer att förbjudas
 • 29. april 2021

  Kina har publicerat ny lagstiftning för import av livsmedel

  Kina skärper kraven för importerade livsmedel. Den kinesiska tullen GACC har på sina sidor publicerat ny lagstiftning som berör i stort sett alla företag som exporterar till Kina och de nya kraven…

  Kina har publicerat ny lagstiftning för import av livsmedel
 • 21. april 2021

  Den nya livsmedelslagen gör livsmedelstillsynen smidigare

  Den nya livsmedelslagen och de förordningar som hänför sig till den träder i kraft 21.4.2021. Genom lagen görs livsmedelstillsynen smidigare och livsmedelstillsynen mer riskbaserad och effektiv.…

  Den nya livsmedelslagen gör livsmedelstillsynen smidigare
 • 8. april 2021

  Näringsinnehållet i glutenfria livsmedel nästan samma som i vanliga produkter – ingen särskild nytta för andra än glutenintoleranta

  Glutenfria livsmedel innehåller lika mycket kostfiber och viktiga mineralämnen såsom järn, kalcium och magnesium som motsvarande produkter med gluten. Däremot innehåller de betydligt mindre protein,…

  Näringsinnehållet i glutenfria livsmedel nästan samma som i vanliga produkter – ingen särskild nytta för andra än glutenintoleranta
 • 7. april 2021

  Ansökan om att bli hygienpasstestare kan lämnas in i maj 2021

  Livsmedelsverket öppnar ansökningsprocessen för hygienpasstestare för viss tid i maj 2021. Ansökan om att bli testare kan lämnas in av personer som har lämplig högskoleexamen eller behörighet som…

  Ansökan om att bli hygienpasstestare kan lämnas in i maj 2021