Förteckning över godkända anläggningar enligt biproduktförordningen

List of approved or registered ABP-plants according to Reg. N:o 1069/2009

Frågor om animaliska biprodukter: abp@ruokavirasto.fi                                              

Contact details related to animal by-products: abp@ruokavirasto.fi                 

 

Mer information

Sidan har senast uppdaterats 23.11.2018