Kategorier och funktionella grupper

Alla fodertillsatser har ett identifieringsnummer. Det första numret anger kategorin och bokstaven för den funktionella gruppen (t.ex. 1a200). Vissa tillsatser har fortfarande E-nr (t.ex. E200) enligt det gamla systemet. En fodertillsats kan tillhöra i en eller flera av följande kategorier, beroende på tillsatsens funktion.

1. tekniska tillsatser
2. organoleptiska tillsatser
3. näringstillsatser
4. zootekniska tillsatser
5. koccidiostatika och histomonostatika
 

1 Tekniska tillsatser

a) Konserveringsmedel

b) Antioxidanter

c) Emulgeringsmedel

d) Stabiliseringsmedel

e) Förtjockningsmedel

f) Geleringsmedel

g) Bindemedel

h) Ämnen för kontroll kontamination av radionuklider

i) Klumpförebyggande medel

j) pH-regulatorer

k) Ensileringstillsatser

l) Denatureringsmedel

m) Ämnen avsedda att minska mykotoxinkontaminationen

n) Hygienkvalitetsförbättrande medel

o) Andra tekniska tillsatser

2 Organoleptiska tillsatser

a) Färgämnen
i. ämnen som tillför fodrets färg eller återställer fodrets färg
ii. ämnen som när de ges till djur tillför färgen på livsmedel av animaliskt ursprung
iii. ämnen som positivt påverkar färgen på akvariefiskar och burfåglar

b) Aromämnen

3 Näringstillsatser

a) Vitaminer och provitaminer och kemiskt väldefinierade ämnen med likartade effekter

b) Föreningar av spårelement

c) Aminosyror, deras salter och analoger

d) Urinämnen och derivat därav

4 Zootekniska tillsatser

a) Smältbarhetsförbättrande medel

b) Medel som stabiliserar tarmfloran

c) Ämnen med positiv inverkan på miljön

d) Andra zootekniska tillsaster

e) Stabiliseringsmedel med avseende på fysiologiska tillstånd

5. Koccidiostatika och histomonostatika

Ämnen avsedda att döda eller hindra protozoer.

Sidan har senast uppdaterats 2.2.2022