Register över fodertillsatser

Register över fodertillsatser utgör en förteckning över godkända fodertillsatser inom Europeiska unionen. Endast sådana fodertillsatser som är införda i registret får släppas ut på marknaden och användas i djurfoder.

Registret finns på EU-kommissionen webbsida.  Registret ersätter inte kommissionens förordningar där godkännandena har getts en laglig grund. I registret finns för varje tillsats en länk till godkännandeförordningen i vars bilagor ges en närmare presentation av villkoren för godkännande, bl.a. en beskrivning av tillsatsen, kemisk formel, innehavaren av godkännandet, djurarter och djurkategorier vars foder får berikas med tillsatsen, bruksmängder och andra bestämmelser samt sista giltighetsdatum för godkännandet.

Registret publiceras på engelska.

Mer information:

 

 

 

Sidan har senast uppdaterats 30.11.2018