Export av foder till Ryssland

Det finns uppgifter om godkännande av anläggningar för export till Ryssland i punkten (på finska)
LINKKI muuttuu? Elintarvikkeet > Tuonti ja vienti > Vienti EU:n ulkopuolelle > Vientimaat Kontti-palvelussa > Eurooppa > Venäjä /  Euraasian talousliitto > Vientilaitokseksi hyväksyminen.

På sidan "Venäjän vientilaitokseksi hyväksyminen" finns det en anmälningsblankett för anläggningen som söker godkännande som anläggningen för export till Ryssland. Blanketten fylls i och återsänds via e-post till Livsmedelverket (e-postadressen på ovannämnd sidan).

Sidan har senast uppdaterats 25.10.2018