Registrering enligt foderhygienförordningen

Enligt foderhygienförordningen ska hela foderkedjan, primärproduktionen inbegripen, registrera sig som foderföretagare hos Livsmedelsverket. Registreringen är en förutsättning för verksamhetsutövningen.

Fodersektorns aktörer är bl.a. fodertillverkarna inklusive fraktblandarna, handelsledet (förmedlare, distributörer, parti- och detaljaffärer, de som importerar till den inre marknaden), importörerna, lagringsföretagen och transportföretagen. Också de bearbetningsanläggningar och anläggningar som tillverkar sällskapsdjursfoder som ska godkännas enligt biproduktförordningen samt de foderblandningscentraler och uppsamlingscentraler som ska registreras enligt biproduktförordningen är foderföretagare.

Registreringen som foderföretagare görs i första hand via e-tjänsten Touko. Den person som bemyndigats av företaget loggar in i Touko via Suomi.fi -autentisering på adressen https://touko.ruokavirasto.fi. Primärproducenterna av foder kan inte använda sig av den här tjänsten.

Det går också att registrera sig med blankett A ”Anmälan för registrering”. Primärproducenterna av foder, till exempel gårdarna, registrerar sig med blankett F som finns i avsnittet  Jordbrukare och husdjursproducenter.

Registrering som foderföretagare är avgiftsbelagd utom när det gäller primärproduktionen. Registreringen är billigare via e-tjänstenTouko än via blanketten.

Tillbaka till sidan 'Inledning av verksamhet'

Mer information:

Sidan har senast uppdaterats 20.4.2021