Lagring

Interventionslagringen har som mål att stabilisera prisnivån för jordbruksprodukter.  Medel som används inom interventionen är upphandling till interventionslager, lagring och försäljning av produkten tillbaka till marknaden.

Till EU:s interventionslager köps i Finland vete, fettfritt mjölkpulver och smör, samt med separat beslut av EU också korn och andra jordbruksprodukter.

Landsbygdsverket administrerar interventionslagringen i Finland. 

Kontaktinformation:

interventio(at)ruokavirasto.fi
fornamn.efternamn(at)ruokavirasto.fi

Päivi Vaismaa, överinspektör, 0295 205 127