Interventionslagring och privat lagring

Interventionslagringen har som mål att stabilisera prisnivån för jordbruksprodukter.  Medel som används inom interventionen är upphandling till interventionslager, lagring och försäljning av produkten tillbaka till marknaden.

Till EU:s interventionslager köps i Finland vete, fettfritt mjölkpulver och smör, samt med separat beslut av EU också korn och andra jordbruksprodukter.

Landsbygdsverket administrerar interventionslagringen i Finland. 

Kontaktinformation:

interventio(at)ruokavirasto.fi
fornamn.efternamn(at)ruokavirasto.fi

Päivi Vaismaa, överinspektör, 0295 205 127

Sidan har senast uppdaterats 17.2.2020