Ändringar i förordningarna om tullkvoter för jordbruksprodukter

15. juni 2020

Kommissionen har offentliggjort nya förordningar om tullkvoter.  De börjar tillämpas från och med de tullkvotperioder som inleds den 1 januari 2021. Med tullkvoter för jordbruksprodukter avses tullfrihet eller nedsatt importtull som utfärdas på bestämd tid för import- eller exportkvantiteter av jordbruksprodukter. Sådana tullkvoter för jordbruksprodukter är bland annat importkvoter för sektorer som ris, vitlök, champinjoner, olivolja, nöt-, gris- och fjäderfäkött och mjölkprodukter. Exportkvoterna är bland annat kvoter för export av ostar till USA och Kanada, mjölkpulver till Dominikanska republiken och katt- och hundmat till Schweiz.

För att utnyttja vissa import- och exportkvoter måste man uppvisa import- respektive exportlicens. AGRIM-importlicenser och AGREX-exportlicenser utfärdas av Livsmedelsverket.

I de nya förordningarna har bestämmelserna för nästan 150 import- och exportkvoter för jordbruksprodukter sammanförts. Importlicenserna och exportlicenserna ger licensinnehavaren såväl rätt som skyldighet att importera respektive exportera de berörda jordbruksprodukterna. De upphävda rättsakterna tillämpas även i fortsättningen på importlicenser som utfärdats utifrån regelverket i fråga innan de nya förordningarna trätt i kraft.

I de nya förordningarna har en del ändringar gjorts visavi tidigare praxis så att systemet med tullkvoter ska förbli effektivt och stabilt och att Europeiska unionens marknad ska fungera klanderfritt.

En del tullkvoter sköts i form av FCFS-kvoter. Det är Tullen som ansvarar för administreringen av dessa, och ingen AGRIM-importlicens som Livsmedelsverket utfärdat behövs för att ansöka FCFS-kvoter. Mer information om FCFS-kvoter finns på Tullens webbplats.

 

Mer information om Livsmedelsverket

Mer om importkvoter på www.ruokavirasto.fi/AGRIM och exportkvoter på www.ruokavirasto.fi/AGREX.

Överinspektör Tuija Jämbäck, tfn 050 470 0472

tuovi(at)ruokavirasto.fi