Ansökan om temporärt understöd till företag på landsbygden fortsätter

31. december 2020

Ansökningstiden för temporärt understöd till företag på landsbygden fortsätter fram till juni 2021. Enligt de nya villkoren kan ett företag få 2000–80 000 euro i stöd. Förordningsändringen är i kraft från och med 31.12.2020 och den gäller ansökningar som lämnats in efter det.

Det temporära understödet till företag på landsbygden hjälper företag vars ekonomiska situation har försämrats på grund av marknads- och produktionsstörningar orsakade av coronapandemin. Syftet med stödet är att göra det lättare för företagen att anpassa sig till de exceptionella förhållanden som covid-19-virussjukdomen orsakar och bedriva fortsatt lönsam verksamhet samt att trygga arbetstillfällen vid övergången till normala förhållanden.

Stödet kan sökas på nytt, om en tidigare ansökan har fått avslag på grund av att kostnaderna inte har räckt till för stödets minimibelopp.

Om en företagare redan har fått stöd kan han eller hon ansöka om stöd för en andra period om högst 6 månader som tar vid när stödperioden tar slut. Även om företagaren skulle ansöka om stöd med flera ansökningar kan en och samma företagare få sammanlagt högst 80 000 euro i stöd.

Stödet söks i e-tjänsten Hyrrä (https://hyrra.ruokavirasto.fi). På Hyrräs framsida väljer man ”Uträtta ärenden för ett företags eller en organisations räkning” och loggar in med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller chipförsett personkort (HST-kort). Som stödform väljs ” Temporärt understöd till landsbygdsföretag och jordbruket” och som riktad åtgärd ” Temporärt understöd till landsbygdsföretag”.

Besluten om att bevilja understöd fattas av de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna. Vid medlet av december hade fler än 400 företag beviljats temporärt stöd till företag på landsbygden till ett sammanlagt belopp om cirka 3,5 miljoner euro.

Ytterligare information till företagare:
Ytterligare information om stödet och stödansökan: www.livsmedelsverket.fi/coronafinansiering
FöretagsFinlands telefontjänst, tfn 0295 020 500
De regionala NTM-centralerna: www.ely-keskus.fi

Ytterligare information till medierna:
Ledande sakkunnig Reijo Martikainen
0295 204 677
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi