Den heta och torra sommaren 2018 gav svagaste lingonskörden på flera årtionden

4. april 2019

Skörden av vilda bär och svampar var medelmåttig år 2018. Skogarna gav mer blåbär än året före, men torkan ledde till att bären blev mindre än vanligt. På grund av hettan var lingonskörden den sämsta på länge, och det plockades mindre hjortron än tidigare.

Eftersom bärutbudet var mindre än vanligt var bärpriserna högre än under de tidigare åren. De totala inkomsterna från vilda bär och svampar ökade med en dryg femtedel från det föregående året, men nådde ändå inte upp till de bästa åren som inföll i början av 2010-talet eftersom bärmängden nu var mindre.

På senare år har nya områden för ekologisk insamling certifierats. Arealen uppgår till drygt 12,2 miljoner hektar. Största delen av områdena för ekologisk insamling finns i Lappland, Kajanaland och nordöstra Österbotten.

Mer blåbär plockades än året före

Fjolårets blåbärsskörd var måttlig. Den mängd som såldes var 5,9 miljoner kg, vilket är 2,2 miljoner kg mer än året förut. Mest blåbär för försäljning plockades det i Lappland. Av de insamlade blåbären plockades 58 procent inom certifierade områden för ekologisk insamling.

Frysta blåbär exporterades till Kina (700 000 kg) och Sverige (500 000 kg), och en liten mängd färska blåbär exporterades till Estland. Blåbärsexporten minskade med över en miljon kilogram från året innan. Blåbär importeras också: 1,2 miljoner kg frysta blåbär togs in till Finland från Sverige och från Nederländerna importerades 500 000 kg färska blåbär.

Skörden av lingon, hjortron och tranbär blev liten

Lingonen mognade tidigt. Sommarens torka och hetta gjorde att skörden blev rekordliten. Sammanlagt plockades bara knappt 2,1 miljoner kg lingon. Hälften av den här mängden samlades in i västra Finland. Av de plockade lingonen är 5 procent ekocertifierade.

Hjortronskörden var dålig, 73 000 kg plockades för försäljning. Omkring 58 procent var ekohjortron. Tranbärsskörden var medelmåttig, knappt 13 000 kg köptes upp.

Bärföretagen bjöd in färre utländska plockare till Finland än de föregående åren, omkring 3 000. De utländska plockarna plockade ändå 93 procent av de vilda bären (år 2017 var andelen 75 procent). Största delen av plockarna var thailändare.

Torkan senarelade svampsäsongen

Det är framför allt i östra Finland som svamp plockas för försäljning. Torkan fördröjde skörden av vildväxande svamp, men i stället pågick svampsäsongen längre in på hösten än vanligt. Av den viktiga exportsvampen stensopp salufördes nästan 275 000 kg, vilket är mycket mer än år 2017 (knappt 67 000 kg). Skörden av skogsriska var 62 000 kg, och 23 000 kg pepparriska plockades. Kantarellskörden var svag och flera veckor sen. Knappt 16 000 kg kantareller plockades för försäljning.

Uppgifterna baserar sig en undersökning om de saluförda mängderna vilda bär och svampar 2018 (MARSI). Undersökningen beställdes av Livsmedelsverket och utfördes av Kantar TNS Agri Oy. Inom ramen för undersökningen ställs frågor till företag som bedriver bär- och svamphandel. Företaget lämnar uppgifter områdesvis enligt var bären och svamparna plockats. Undersökningen beaktar varken direktförsäljning till konsumenter och storkök eller plockning till husbehov. Bara en del av torghandeln omfattas av undersökningen.

Mer information från Livsmedelsverket:
Överinspektör Lea Anttalainen
0295 20 4128
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

MARSI-undersökning 2018 (pdf) (på finska)