Information om effekterna av Brexit sammanställs på Livsmedelsverkets Brexit-webbsida

3. oktober 2019

Storbritanniens möjliga utträde ur EU, dvs. Brexit, skulle ha en mängd olika effekter på människors, djurs och varors rörlighet mellan Storbritannien och EU. För tillfället är alla detaljer ännu inte kända, eftersom man inte vet om det blir ett utträdesavtal eller om utträdet sker utan avtal. EU-ländernas ledare beslutade 11.4.2019 att förlänga tidsfristen för Storbritanniens EU-utträde fram till 31.10.2019.

Vi sammanställer information om effekterna av en möjlig Brexit på adressen https://www.ruokavirasto.fi/sv/teman/brexit. På sidorna uppdateras information om resande, import och export samt utövande av veterinäryrket. Livsmedelsverket utövar tillsyn över importen av växter, växtprodukter, levande djur samt livsmedel och andra produkter av animaliskt ursprung. Tullen utövar tillsyn över importen av livsmedel av icke-animaliskt ursprung (t.ex. grönsaker, frukter, drycker, sötsaker, kex).