JSM: Det temporära stödet till landsbygdsföretag fortsätter fram till juni – övre gränsen stiger till 80 000 euro

18. december 2020

Systemet med det temporära stödet till landsbygdsföretag fortsätter fram till juni 2021. Den nedre gränsen för stödet sjunker till 2 000 euro och den övre gränsen stiger till 80 000 euro från och med 31.12.2020.

Det temporära understödet till företag på landsbygden hjälper företag vars ekonomiska situation har försämrats på grund av marknads- och produktionsstörningar som orsakas av coronapandemin. Syftet med stödet är att göra det lättare för företagen att anpassa sig till de exceptionella förhållanden som covid-19-virussjukdomen orsakar och bedriva fortsatt lönsam verksamhet samt att trygga arbetstillfällen vid övergången till normala förhållanden.

JSM:s meddelande 17.12.2020