JSM: Nya villkor och mer finansiering för temporärt stöd till företag inom primär jordbruksproduktion

29. oktober 2020

Statsrådet fattade vid sitt sammanträde torsdagen den 29 oktober beslut om ett förnyat temporärt stöd till primärproduktion. Nu är det möjligt att rikta mer stöd till primärproduktionsföretag som drabbats av coronavirussjukdomen covid-19. Den övre gränsen per stödmottagare har höjts, vilket ska bidra till att företagen behandlas jämlikt på det sätt som riksdagen förutsätter. Ansökningsomgången börjar den 4 november efter att kommissionen godkänt ändringarna. Då ska också de nya stödvillkoren tillämpas. I övrigt fortsätter ansökan om stöd på samma sätt som hittills.

JSM:s meddelande 29.10.2020