Livsmedelsverket godkände ansökan om namnskydd för Äkta basturökt skinka

30. april 2019

Livsmedelsverket har godkänt en ansökan om namnskydd som gäller registrering av beteckningarna ”Aito saunapalvikinkku”/”Äkta basturökt skinka”. Ansökan om skyddad geografisk beteckning (SGB) gjordes av föreningen Saunapalviyhdistys ry. Det slutliga beslutet om registrering av namnen fattas av Europeiska kommissionen.

Tillverkningen av äkta basturökt skinka är starkt kopplad till den finländska bastukulturen, som särskiljer den från andra länder och från rökta köttprodukter som tillverkas i dem. Produkten skiljer sig från rökt skinka som tillverkas med hjälp av modernare teknik i kok- eller rökskåp. Skillnaderna gäller i synnerhet tillverkningssättet och produktens unika kvalitet. Skinkan framställs i rökbastu genom direkt rökning med hjälp av alved. Värmebehandlingstiden är åtminstone 12 timmar.

”Aito saunapalvikinkku”/”Äkta basturökt skinka” är en köttprodukt som framställs av intakta muskler eller skurna bitar av skinka från slaktsvin. Produktens kötthalt är minst 90 procent. Utmärkande för produkten är den rök, doft och smak som alveden ger. Köttet förbehandlas, saltas, placeras i ett hölje och värmebehandlas i Finland. Det geografiska område som namnskyddet omfattar är hela landet.

De dokument som hänför sig till namnskyddet finns på Livsmedelsverkets webbplats.

 

Mer information:

Piritta Sokura, överinspektör

Tfn  0295 205 018

fornamn.efternamn(at)ruokavirasto.fi