Nästan 180 bybutiker beviljades understöd av Livsmedelsverket

17. december 2021

Livsmedelsverket har beviljat 178 bybutiker stöd för bybutiker. Målet är att utbetalningen ska ske senast i början av 2022. Stödet för bybutiker är avsett för dagligvarubutiker på. landsbygden och kunde den här hösten sökas för andra gången. Nu i höst var stödområdet större än tidigare, och nästan alla köpmän som hade ansökt om stödet fick ett positivt beslut. Över 70 procent av ansökningarna lämnades in elektroniskt.

Det anslag som reserverats för stödet fördelas mellan stödmottagarna. Stödbeloppet är strax under 11 000 euro per bybutik. Bybutiker som erbjuder butiksbilstjänster får cirka 15 000 euro var. Ett villkor för stödet är att bybutiken år 2023 redovisar för användningen av stödet.

Stödets syfte är att främja tillgången till service på landsbygden. Bybutikerna är viktiga både för de fast bosatta på landsbygden och för stugägare och andra resande. Förutom dagligvarutjänster tillhandahåller bybutikerna till exempel kontantuttags-, post- och apotekstjänster.

Stödet är av stor betydelse för små bybutiker: de köpmän som fick stöd i förra omgången använde det till exempel för att upprätthålla och bredda tjänsteutbudet i sin affär.

Beviljade stöd för bybutiker 2021

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:
Överinspektör Tommi Alanko
040 679 0940
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi