Tillsynen över veterinärer

Myndigheterna övervakar veterinärernas yrkesverksamhet med stöd av lagen om utövning av veterinäryrket (yrkesutövningslagen). 

Mer information finns på sidan Veterinärtjänster