Referenslaboratorierna

Livsmedelsverkets laboratorier fungerar som nationellt referenslaboratorium inom 45 olika delområden inom analys eller diagnostik.

Ett nationellt referenslaboratorium har till uppgift att:

  • Samarbeta med EU:s referenslaboratorier och delta i undersökningar av jämförelseprover och i den utbildning som de anordnar.
  • Handleda och ge råd till laboratorier som godkänts för officiell övervakning i syfte att harmonisera och förbättra deras laboratoriemetoder.
  • vid behov anordna undersökningar av jämförelseprover för godkända laboratorier.
  • Följa upp hur de godkända laboratorierna klarar sig i undersökningar av jämförelseprover.
  • Delta i genomförandet och planeringen av Finlands fleråriga nationella kontrollplan för livsmedelskedjan (VASU) och övriga tillsyns- och uppföljningsprogram.
  • Bistå myndigheterna vid utredningen av matförgiftningar, sjukdomsepidemier som smittar från djur till människor samt vid utredningen av djur- och växtsjukdomsepidemier, särskilt undersökningar för att verifiera och identifiera patogener samt epidemiologiska undersökningar.
  • Bistå myndigheterna vid identifiering av  produktpartier som inte är regelmässiga.  


Med hjälp av referenslaboratorieverksamheten säkerställs att undersökningsresultaten från laboratorier som deltar i myndighetstillsyn är tillförlitliga och jämförbara nationellt och internationellt.

I fråga om kräftpestdiagnostik har Livsmedelsverket ett uppdrag som tilldelats av WOAH (Världsorganisationen för djurhälsa) som referenslaboratorium för kräftpestdiagnostik. I detta uppdrag leder Livsmedelsverket laboratorier för kräftpestdiagnostik i alla länder.

Sidan har senast uppdaterats 10.1.2023