Bakteriesjukdom hos blåmesar

9. juni 2020

I slutet av april och början av maj mottog Livsmedelsverket några observationer om sjukdom och dödsfall bland blåmesar. I Runsala i Åbo samlades flera blåmesar in som prover och i två individer konstaterades i lungorna smitta av bakterien Suttonella ornithocola. Då vävnaden hos dessa individer undersöktes konstaterades lunginflammation i härdar. Senast har denna bakterie påträffats i Finland på våren 2017 då den förorsakade sjukdom förutom hos blåmesar även hos svartmesar. Tidigare i vår rapporterades man i Tyskland om massdöd bland blåmesar. Upp till tusentals fåglar befarades ha dött. I undersökningar av fåglarna hade man konstaterat S. Ornithocola-bakterien-bakterien.

S. ornithocola beskrevs som en ny bakterieart hos blåmesar i Storbritannien 2005. Där har den kopplats till massdöd bland blåmesar och fall har även konstaterats hos svartmesar och stjärtmesar. Det som har varit gemensamt för mesdöden i Storbritannien, Finland och Tyskland är säsongskaraktären: fallen har uppträtt på våren, i mars–maj. Hos de insjuknade blåmesarna kan man bland annat observera uppburrade fjädrar, apati eller öppnande av näbben som påminner om att kippa efter luft. Suttonella-smittan kan dock inte identifieras säkert utifrån symtomen, utan diagnosen kräver att fågeln undersöks.

Denna vår har Livsmedelsverket inte fått kännedom om något stort antal dödsfall bland blåmesar. Man verkar i Finland ha besparats från utbredd massdöd bland blåmesar.

Mer information:
Specialforskare Marja Isomursu, p. 040 512 1248
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Foto: Tarja Vänskä