Kom ihåg att sända spannmålsprover till Livsmedelsverket för kvalitetsuppföljning

26. augusti 2020

Livsmedelsverkets spannmålslaboratorium sände i slutet av juli en begäran om prover för kvalitets- och säkerhetsuppföljning av spannmålsskörden till cirka 1500 odlare. Odlarna valdes slumpmässigt ut.  

Livsmedelsverket hoppas att odlarna sänder prover så snart som möjligt efter att skördearbetet har kommit i gång.

Proverna undersöks med avseende på de viktigaste faktorerna som påverkar brukskvaliteten och säkerheten för respektive sädesslag såsom hektolitervikt, fukthalt, proteinhalt, stärkelsehalt, falltal och förekomst av mögeltoxiner. Det lönar sig att sända in de begärda proverna, för avsändaren får spannmålslaboratoriets undersökningsresultat av sina egna prover.

Resultaten av uppföljningen av spannmålens kvalitet och säkerhet publiceras i Livsmedelsverkets analysportal https://avointieto.ruokavirasto.fi/#/kasvi/viljasadon-laatu så snart det börjar finnas tillräckligt med resultat av olika sädesslag. Resultaten uppdateras kontinuerligt under hösten.  

Mera information
Spannmålslaboratoriet, tfn 0400 131 429