Livsmedelsverket rekommenderar försiktighet vid införsel av hundar från Norge

6. september 2019

Den norska livsmedelsmyndigheten varnar hundägarna för en okänd sjukdom som dödat över 20 hundar i Norge. Hos de insjuknade hundarna har konstaterats svår plötslig blodig diarré, kräkningar och försämrat allmäntillstånd. Man vet ändå inte helt säkert om dödsfallen bland hundar har kopplingar till varandra eller om det rör sig om en smittsam sjukdom. Som försiktighetsåtgärd rekommenderar Livsmedelsverket för närvarande att man allt enligt möjlighet undviker införsel av hundar från Norge till Finland och utförsel av hundar från Finland till Norge.  I Finland har än så länge inte observerats några tecken på en motsvarande epidemi.

Livsmedelsverket följer upp läget och ger mer information om saken vid behov.

Mer information:
överinspektör Virva Valle
040 489 3359, resebestämmelser
specialforskare Outi Simola
50 462 7862, patologiska undersökningar av sällskapsdjur

Läs Finska Kennelklubbens meddelande (på finska)