Livsmedelsverket undersöker valrossen från Fredrikshamn

20. juli 2022

Valrossen som påträffats i Fredrikshamn och Kotka och som avled under transporten till Högholmen har transporterats till Livsmedelverket i Helsingfors för undersökningar. Valrossen obduceras på torsdagen 21.7., varvid djurets allmänna kondition samt näringstillstånd uppskattas. Dessutom tas prov för undersökning av eventuella sjukdomsalstrare (bakterier, parasiter och virus). För tillfället finns det ingen orsak att misstänka att valrossen skulle ha varit bärare av någon smittsam djursjukdom som skulle ha förorsakat fara för andra djur eller människor.

Undersökningarna tar, beroende på resultaten, flera veckor. Resultaten offentliggörs separat då de färdigställs. Livsmedelsverket samarbetar med Naturhistoriska centralmuseet som uppskattar ifall valrossens skin och skelett kunde användas i museets samlingar.

Tilläggsinformation

Forskningsprofessor Antti Oksanen, tfn: +358 295 204 792
e-post: antti.oksanen@ruokavirasto.fi