Livsmedelsverkets virologiska laboratorier börjar analysera coronavirusprov

11. maj 2020

I hanteringen av coronavirusepidemin är det viktigt att tillräckligt många prov testas. Livsmedelsverket och Institutet för hälsa och välfärd (THL) inleder i samarbete analys av coronaviruset COVID-19 (SARS-Cov-2). Samarbetet gäller enbart analys av coronavirusprov. Livsmedelsverket tar inte själv patientprov och är inte heller i kontakt med dem som testas.

Livsmedelsverkets virologiska laboratorier har tagits i bruk för analys av coronavirus. I begynnelsen har laboratorierna för avsikt att analysera cirka 100 prov per dag. 

”Virusanalyserna är normalt grundläggande arbete som Livsmedelsverkets enhet för virologi utför. Vi har nu vidtagit förberedande åtgärder och börjar utnyttja virologiska enhetens topplaboratorier för coronavirusanalyser för att stöda hälso- och sjukvården”, säger generaldirektör Janne Nieminen på Livsmedelsverket.

Livsmedelsverkets virologiska laboratorium har tillstånd från regionförvaltningsverket (RFV) att testa prov som sjukvårdsenheter sänt in med tanke på COVID-19. Testningen utförs i samarbete med THL och Livsmedelsverket ger inte utomstående information om dessa testningsresultat. I verksamheten har setts till att Livsmedelsverkets klienters eller personals hälsa inte äventyras.

”För oss anställda vid virologiska laboratoriet är det vardagsrutin att skydda sig. Vi är vana att hantera försändelser med prov av smittsamma sjukdomar i vårt laboratorium. Zoonotiska sjukdomar dvs. sjukdomar som smittar mellan människor och djur förutsätter noggrannhet då man skyddar sig”, säger virologiska enhetens direktör Tuija Gadd.

 

Mer information:
generaldirektör Janne Nieminen
tfn 050 463 9586

virologiska enhetens direktör Tuija Gadd
tfn 050 357 0328

e-post förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi