Ny analysinformation om utsädets kvalitet offentligt tillgänglig

6. oktober 2020

Livsmedelsverket publicerar information om sina laboratoriers resultat i sin öppna analytikportal. Portalen Utsädets kvalitet har fått nya tilläggsavdelningar. Nu kan man utöver utsädets genomsnittliga grobarhet också kolla artrenhet och tusenkornsvikt per undersökt säsong.

I portalen Utsädets kvalitet presenteras resultaten för utsädesprover som undersöks för certifiering och prover som undersökts på beställning. Proverna för beställda undersökningar är packeriernas prover på råpartier och odlarprover. I portalen presenteras resultaten av de arter som oftast undersöks. Kvalitetsegenskaperna kan ses per art, undersökningsorsak, undersökt säsong och som kartvy.

I punkten Uppfyller kvalitetskraven anges hur stor andel av de prover som undersökts för certifiering som har uppnått den gräns för grobarhet och renhet som krävs för att bli godkänt för certifiering. Gränserna för godkännande varierar per grupp av växtarter. För tusenkornsvikten finns ingen lagstadgad minimigräns för certifiering, men utsädespackerierna kan ställa gränsvärden för utsäde som de tar emot.

Aktuell information i portalen

Den information som visas i portalen är uppdaterad, eftersom resultaten i portalen uppdateras automatiskt från laboratoriets datasystem varje natt. På grund av dataskyddet visas inte resultaten för ett enskilt packeri eller en enskild odlare någonstans, eftersom resultaten inte visas om antalet prover från landskapet eller den undersökta säsongen är mindre än 10. Undersökningssäsongen börjar alltid i början av juli och slutar sista juni följande år.

Studera portalen för analys av utsäde (på finska)

Mera information

specialforskare Jaana Laurila, enheten för växtanalytik, tel. 040 521 4761