Sjukdomen RHD har konstaterats hos en tamkanin i Österbotten

14. januari 2019

En tamkanin i Österbotten som lämnats in till Livsmedelsverket för undersökning har konstaterats ha blödarfebern RHD (Rabbit Hemorragic Disease), som orsakas av caliciviruset. I Finland finns ett vaccin för tamkaniner. Livsmedelsverket rekommenderar ägare av tamkaniner att låta vaccinera sina djur. Viruset smittar inte människor, hundar eller katter.

RHD, som orsakas av caliciviruset och som har en god beständighet i miljön, är en lättspridd och ofta dödlig sjukdom hos kaniner (Oryctolagus cuniculus).

Samma typ av virus, RHDV2, konstaterades i Finland för första gången våren 2016, då viruset orsakade en avsevärd dödlighet bland vildkaniner i huvudstadsregionen. Sjukdomen konstaterades då även hos en tamkanin i Helsingfors.

År 2017 konstaterades ett fall hos en tamkanin i Uleåborg, under 2018 konstaterades inte några fall. Åren 2017, 2018 och 2019 har ingen ökad dödlighet observerats hos vildkaniner.

Mer information om sjukdomen RHD (på finska)