Undersökningen av döda laxar i Torne älv fortsätter i finskt-svenskt samarbete sommaren 2020

10. juni 2020

Undersökningarna kring laxdöden i Torne älv fortsätter med stöd av fiskekortsmedel i finskt-svenskt samarbete sommaren 2020. Projektet samordnas av Naturresursinstitutet (Luke). Dessutom medverkar finska Livsmedelsverket, svenska Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). I sommar utreds förekomsten av skador och avvikande beteende hos lax i havsområdet utanför Torne älv och i älven. Fiskproverna erhålls av fiskare som medverkar i samarbetet.

"Enligt aktuell information verkar det som om det finns flera bidragande orsaker till laxdöden. Det vanligaste fyndet har varit hudsår som har olika orsaker, men också blödningar i huden och ytliga hudinfektioner särskilt på fiskarnas buksida har varit vanliga i proverna. Vattenmögelinfektion, som lätt angriper i fiskens skadade hud, betraktas däremot som laxens sekundära dödsorsak", konstaterar forskningsprofessor Perttu Koski på Livsmedelsverket.

I forskningsprojektet insamlas information om laxarnas yttre skick under stigningsperioden och tas prover av fiskar i dåligt och gott skick i syfte att undersöka sjukdomar både i havsområdet utanför Torneå och i älven. I älven märks laxar och havsöringar dessutom ut med radiosändare under olika tidpunkter under stigningsperioden för att följa upp fiskarnas beteende.

Dödligheten bland stigande lax i Torne älv har väckt oro i både Finland och Sverige sedan sommaren 2014, då fler döda laxar än normalt påträffades i vattenområdet, och stora mängder hudskador observerades hos stigande lax. Frågan aktualiserades i offentligheten senast på sommaren 2019, då lax konstaterades ha symtom som avvek från de tidigare, bland annat allmän svaghet och passivitet.

Fler bra prover behövs

Livsmedelsverket önskar att fiskare och andra medborgare aktivare tar kontakt i sommar.

"Under flera somrar har det varit svårt att få bra prover på sjuka fiskar: det är inte lätt att ordna transporten av en sjuk lax till undersökning innan laxen dör. Med de resurser som samprojektet tilldelats är det möjligt att organisera en mer täckande och högklassig insamling av prover än tidigare av såriga och passiva laxar och jämförelseprover av laxar som till det yttre är normala", säger Koski.

Om fiskare observerar sjuka stigande laxar eller öringar, ber Livsmedelsverket att de direkt kontaktar verksamhetsstället i Uleåborg, tfn 040 569 4541. Anmälan om laxar som avviker från det normala och om döda laxar kan också göras i en särskild anmälningsportal, som underrättar forskarna om observationer.

Hos en del av de såriga fiskarna har påträffats blödande sår eller stark blodstockning på buksidan. Liknande förändringar har också observerats i fjol och i år utanför Finland och Sverige, bland annat i laxälvarna i Norge och Britannien. Livsmedelsverket ber särskilt att fiskare som observerar detta slags förändringar i stigande fisk tar kontakt.

Mer information:

Död lax (Livsmedelsverket): forskningsprofessor Perttu Koski, tfn 040 569 4541, perttu.koski@ruokavirasto.fi

Uppföljning av fiskarnas beteende (Naturresursinstitutet): forskare Riina Huusko, tfn 0295 322 192, riina.huusko@luke.fi

Tillståndet av laxbeståndet och fisket i Torne älv (Naturresursinstitutet): specialforskare Atso Romakkaniemi, tfn 0295 327 416, atso.romakkaniemi@luke.fi

Instruktioner för sändning av prover

Det är ofta svårt att skicka prover från Torne älvs vattenområde till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Uleåborg utan detaljerade arrangemang. Livsmedelsverket önskar att de som hittar sjuka eller nyligen döda laxar först tar kontakt. Då är det möjligt att avtala om anskaffningen av prover mer i detalj.

Prover önskas särskilt av lax som visar symtom på sjukdomar, men som ännu inte har en stark vattenmögelinfektion. De bästa proverna erhålls om det är möjligt att ha fisken i sump fram till dess att provtagningen kan utföras på planerat sätt. Laxar som påträffas döda är alltför skämda för att kunna undersökas.

I fråga om sjuka laxar ta direkt kontakt med Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Uleåborg på numret 040 569 4541.

Hos en del av de såriga fiskarna har påträffats blodiga sår eller stark blodstockning på buksidan, som hos den mittersta laxen. Livsmedelsverket ber att fiskare tar kontakt särskilt om de observerar sådana här förändringar hos stigande fisk. Foto: Perttu Koski.