Valrossen är obducerad och tilläggsundersökningarna har påbörjats

22. juli 2022

Valrossen som hämtats till Livsmedelsverket var enligt obduktionsresultaten en hona som var betydligt under normal vikt samt allvarligt undernärd. Valrossen hade endast en liten mängd fettvävnad kvar och dess matsmältningskanal var nästan helt tom. Från tilläggsundersökningarna framgår om valrossen förutom undernäring led av andra men eller sjukdomar. Vid obduktionen kunde man inte finna klara tecken på smittsamma djursjukdomar som dock ännu bör försäkras via tilläggsundersökningar. Det tar flera veckor innan de slutliga undersökningsresultaten är färdiga.

Valrossens skinn och skelett överlåtes till Naturhistoriska centralmuseets samlingar. Museet fastställer även valrossens ålder. Övriga kroppsdelar destrueras vid Honkajoki Oy anläggning, enlig normal praxis.

 

Tilläggsinformation

Forskningsprofessor Antti Oksanen, tfn: +358 295 204 792
e-post: antti.oksanen@ruokavirasto.fi