Viljaseula 2018 ger information om spannmålsskördens kvalitet

12. april 2019

Informationen om spannmålsskördens kvalitet år 2018 sammanfattas i publikationen Viljaseula 2018. Publikationen innehåller data om skördens kvalitet över de senaste tio åren. Resultaten för spannmålens kvalitet är baserade på Livsmedelsverkets uppföljning av kvaliteten och säkerheten hos spannmålsskörden. Spannmålens kvalitet har följts upp sedan år 1966.

Viljaseula innehåller genomsnittsdata om spannmålens kvalitet per sädesslag under flera år. Resultaten presenterar data från praktiska odlingar på gårdsnivå.

För år 2018 presenteras information per region och sort. Materialet består av prover som sänts direkt från gårdarna, bakgrundsfakta om proverna och resultaten av Livsmedelsverkets analyser.

Resultaten för spannmålens kvalitet publiceras också på Livsmedelsverkets webbplats i analysportalen Öppen information (på finska). Analysportalen innehåller information om olika spannmålssorters kvalitet och skördeuppskattningar. Resultaten kan antingen betraktas per enskilda år eller per medelvärden över flera år. Informationen kan studeras med hjälp av kartor: på så sätt kan man se informationen om spannmålens kvalitet i hela Finland samtidigt.

Bekanta dig med Viljaseula 2018 -publikationen, beskrivningen på svenska.

Mer information:
specialforskare, sektionchef Elina Sieviläinen
040 848 6094